Komunikaty Komisji Kształcenia

29.01.2021 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie od kilku lat oferuje swoim członkom pomoc w realizacji ustawowego obowiązku kształcenia ustawicznego poprzez organizację szkoleń. Ponadto towarzystwa naukowe, które organizują szkolenia w siedzibie Izby Lekarskiej mogą wystąpić o „grant na organizację szkolenia”.

W związku z planowanym przydzieleniem środków finansowych z budżetu Izby  Lekarskiej na dofinansowanie szkoleń  organizowanych przez towarzystwa naukowe z terenu działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zwracam się z prośbą o zgłaszanie przez zainteresowane towarzystwa naukowe wniosków na dofinansowanie szkoleń najpóźniej do dnia 28 lutego 2021  r.

Wnioski można przesłać drogą elektroniczną na adres wmil@wmil.olsztyn.pl oraz tradycyjną drogą pocztową.

Komisja Kształcenia może przyznać granty w wysokości do 2500 zł. dla towarzystwa naukowego na jedno szkolenie. Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej nr 14/2020/VIII w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dopuszcza się przyznanie środków finansowych na szkolenia organizowane w formie webinarium lub innej formy e-learningu. Dlatego serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej metody i wykonania szkolenia za pośrednictwem Internetu. W przypadku wystąpienia trudności organizacyjnych, technicznych służymy pomocą i wsparciem.

Regulamin przyznawania grantów na organizację szkoleń dla towarzystw naukowych

Uchwała 14/2020/VIII


W sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r.
Komunikat Komisji Kształcenia
Informacja dla pomiotów prowadzących doskonalenie zawodowe
Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Dz.U. 06239.1739
Oświadczenie Kodeksu Etyki Lekarskiej