Komunikaty Komisji Kształcenia

W sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r.
Komunikat Komisji Kształcenia
Informacja dla pomiotów prowadzących doskonalenie zawodowe
Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Dz.U. 06239.1739
Oświadczenie Kodeksu Etyki Lekarskiej