Zaświadczenia do UE

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie wydaje odpowiednie zaświadczenia wyłącznie członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Olsztynie na podstawie złożonego wniosku:

  • Zaświadczenie stwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza/ lekarza dentysty;
  • Zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania zawodu;
  • Zaświadczenie stwierdzające posiadanie przez lekarza/ lekarza dentystę specjalizacji równorzędnej ze specjalizacją wymienioną w przepisach obowiązujących w UE w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Zaświadczenie o postawie etycznej lekarza/lekarza dentysty;

Wszystkie zaświadczenia wydawane są wyłącznie w języku polskim.

Opłatę za każde zaświadczenie pobiera się wraz ze składanym wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

 

Rachunek bankowy: BRE BANK SA: 61 1140 1111 0000 3048 4600 1001
W przypadku złożenia wniosku w siedzibie OIL istnieje możliwość dokonania opłaty w kasie.

Opłaty za zaświadczenia związane z procedurą uznawania kwalifikacji. Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

Od dnia 01 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł – tym samym opłata za każde zaświadczenie od dnia 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi 127 zł.

Okres oczekiwania na wydanie zaświadczeń do 30 dni.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU:
89 539 19 29 W. 2,

E-MAIL: O L S Z T Y N @ H I P O K R A T E S . O R G