Komisja Legislacyjna

KOMISJA LEGISLACYJNA

Przewodniczący: lek. Jarosław Parfianowicz

Do zadań Komisji Legislacyjnej należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń nadsyłanych do OIL celem konsultacji;
  • nadzorowanie oceny aktów prawnych, koordynacja działań ekspertów i specjalistów w zakresie legislacji;
  • formułowanie projektów stanowisk wobec spraw i problemów prawno-medycznych skierowanych przez ORL i inne organy Izby;
  • proponowanie ORL zmian obowiązujących uregulowań, bądź celowości przyjęcia nowych uregulowań dotyczących działalności samorządu lekarskiego i systemu ochrony zdrowia.
  • konsultowanie materiałów legislacyjnych z konsultantami wojewódzkimi i ekspertami;