Komisja Etyki

KOMISJA ETYKI

Przewodnicząca: lek. Maria Dziejowska

Do głównych zadań komisji należy:

  • dbanie o etyczne wykonywanie zawodu lekarza zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej (KEL);
  • ścisła współpraca z rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Rzecznikiem Praw Lekarza OIL;
  • analizowanie problemów związanych z różnymi formami zatrudnienia lekarzy;
  • analizowanie i wydawanie opinii w sytuacjach problemowych dotyczących etycznych aspektów kontaktów lekarz-pacjent, lekarz – media, lekarz – przemysł farmaceutyczny;
  • podejmowanie działań w celu podkreślenia roli zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego, zasługującego na szacunek dysydentów i społeczeństwa.