Okręgowa Rada Lekarska

Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej jest lek. dent. Anna Lella

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w IX kadencji:

lek. dent. Anna Lella – Prezes
lek. Józef Korbut – Wiceprezes
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska – Wiceprezes
lek. dent. Katarzyna Żółkiewicz-Kabać – Wiceprezes
lek. dent. Leszek W. Dudziński – Sekretarz
dr n. med. Leszek Cichowski – Skarbnik
dr n. med. Piotr Kocbach
dr n. med. Łukasz Jaśkiewicz
dr n. med. Piotr Malinowski
lek. Jarosław Parfianowicz
lek. Ewa Zakrzewska

Pozostali członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. Ewa Andrasz
lek. dent. Anna Andrzejkowicz-Fortuna
lek. Paulina Brożek
dr n. med. Robert Budkiewicz
lek. Maria Dziejowska
lek. Mirona Flisikowska-Wilczek
dr n. med. Lidia Glinka
lek. dent. Artur Gołębiowski
lek. Krystyna Łaskarzewska-Resiak
lek. dent. Katarzyna Miśków
dr n. med. Grzegorz Roman
lek. Piotr Szmyt
dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz
lek. Agnieszka Wasilewska
lek. dent. Cezary Wieczorek
lek. Marek Zabłocki
lek. Roman Żuralski