Komisja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Przewodniczący: dr n. med. Robert Budkiewicz

Komisja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej zajmuje się:

  • udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów lekarzy pracujących w AOS,
  • kreowaniem polityki zdrowotnej w zakresie AOS w województwie warmińsko-mazurskim,
  • opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących AOS,
  • organizacją szkoleń.