Prawo wykonywania zawodu

I. Jak zdobyć Prawo Wykonywania Zawodu?

Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty należy złożyć osobiście w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w pok. 113 następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty.
 2. Odpis dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (dla cudzoziemców).
 4. Kserokopia decyzji o nadaniu NIP (dla tych co posiadają).
 5. Dowód zmiany nazwiska.
 6. Dokument „prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”
 7. Orzeczenie o stanie zdrowia.
 8. Karta stażu podyplomowego
 9. Ankieta stażowa
 10. Kserokopia wszystkich świadectw egzaminów LEK/LDEK
 11. Dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP (dla cudzoziemców)*
 12. Decyzja Ministra Zdrowia o zaliczeniu stażu (dla cudzoziemców/osób które odbyły staż za granicą)*

W pierwszej kolejności przyznawane jest Prawo Wykonywania Zawodu a następnie wystawiane jest skierowanie na staż podyplomowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 539 19 29 w. 2,
e-mail: olsztyn@hipokrates.org

 

II. Jak przenieść się do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej z innej Okręgowej Izby? 

Lekarze/lekarze dentyści przenoszący się na teren działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej składają osobiście lub za pośrednictwem poczty komplet następujących  dokumentów w biurze Izby:

 1.  Wniosek o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej W-3
 2. Kserokopia dokumentu: „Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty” lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”
 3. Świadectwo ostatniego miejsca pracy /zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich