Komisja Stomatologiczna

KOMISJA STOMATOLOGICZNA

Przewodnicząca: lek. dent. Katarzyna Żółkiewicz-Kabać

Do zadań Komisji Stomatologicznej należy:

  • analiza aktualnych aktów prawnych dotyczących lekarzy dentystów;
  • rozwiązywanie bieżących problemów dot. środowiska stomatologicznego;
  • czynny udział w pracach Komisji Stomatologicznej NRL;
  • współpraca z innymi komisjami problemowymi Okręgowej Rady Lekarskiej WMIL w Olsztynie (w tym Komisji Kształcenia)
  • współpraca z towarzystwami naukowymi;
  • wymiana doświadczeń z członkami komisji stomatologicznych pozostałych izb lekarskich;
  • integracja środowiska poprzez organizację imprez, szkoleń itp.