Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji

Okręgowy Zjazd Lekarzy zgodnie z art. 24 ustawy o izbach lekarskich:

  1. podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby;
  2. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby;
  3.  rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
  4. rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
  5. uchwala regulaminy: a) okręgowej rady lekarskiej, b) okręgowej komisji rewizyjnej;
  6.  ustala liczbę członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
  7. dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
  8. dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  9. określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

DELEGACI NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY IX KADENCJI (2022-2026)

Abramczyk Jarosław
Andrasz-Łapa Ewa
Andrzejkowicz-Fortuna Anna
Bałdowska Irena
Barwiński Kazimierz
Bieniecki Marek
Bok Adam
Borzuchowska Otylia
Brożek Paulina
Budkiewicz Robert
Bujnowski Tomasz
Bykowski Jan
Cetnarowicz Julita
Chlebowska-Kulik Anna
Cichowski Leszek
Cieciuch Krzysztof
Cybulak Krzysztof
Czapliński Leszek
Danieluk Stanisław
Dąbrowska-Łukaszuk Czesława
Dowgird Maria
Drużba Rajmund
Dudziński Leszek
Dyśko Łukasz
Dziejowska Maria
Eliszewska Małgorzata
Flisikowska-Wilczek Mirona
Glinka Lidia
Gołębiowski Artur
Grygoruk Eugeniusz
Gugnowski Zbigniew
Jancewicz Patryk
Januszko Leonard
Jaśkiewicz Łukasz
Kaczmarek-Mielęcka Urszula
Kida-Purpurowicz Grażyna
Kocbach Piotr
Korbut Józef
Krysztopik Stanisława
Krzynówek Irena
Kula Bogdan
Lella Anna
Łaskarzewska-Resiak Krystyna
Łączyńska Beata
Łesiów Roman
Łukaszewicz Regina
Łukaszuk Jan
Malinowski Piotr
Milbrat-Pyżyńska Magdalena
Miłosz Maria
Misiewicz Joanna
Miśków Katarzyna
Muzolf Małgorzata
Niemier Piotr
Nowagiel Iwona
Osmolińska-Topolska Danuta
Owczarczyk-Saczonek Agnieszka
Papaj Piotr
Parfianowicz Jarosław
Piotrowska-Wróbel Brygida
Piotrowski Sławomir
Pulińska Edyta
Pyszko Arkadiusz
Reguła Janusz
Rojek-Kiełpińska Sylwia
Roman Grzegorz
Rutkowska Agnieszka
Sajkowska Marcela
Sankowska Ewa
Snarska Jadwiga
Sochocka-Żagałkowicz Justyna
Sowa Joanna
Sowa Mariusz
Stalewska Iwona
Stankiewicz Anna
Sykisz-Mikucka Grażyna
Szadurska-Noga Marta
Szmyt Małgorzata
Szmyt Piotr
Szyndralewicz-Wieczorek Magdalena
Tańcula Elżbieta
Tańska Aleksandra
Trusewicz Jan
Tyllo Mateusz
Wasilewska Agnieszka
Wasilewska-Teśluk Ewa
Wieczorek Cezary
Włodarczyk-Szczepańska Wiesława
Wojciechowski Ireneusz
Zabłocki Marek
Zagożdżon Alicja
Zakrzewska Ewa
Żółkiewicz-Kabać Katarzyna
Żuralski Roman

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD LEKARZY IX KADENCJI (2022-2026):

Dudziński Leszek
Dziejowska Maria
Flisikowska-Wilczek Mirona
Kocbach Piotr
Korbut Józef
Kula Bogdan
Lella Anna
Niemier Piotr
Parfianowicz Jarosław
Trusewicz Jan Zygmunt