Szkolenia/ kursy stażowe – informacje

aktualizacja w dniu 23.10.2023 r. 

INFORMACJA DLA LEKARZY ODBYWAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY 

Uprzejmie informujemy, iż zostały już ustalone terminy szkoleń wynikających z programu stażowego, określonego rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Nazwa szkolenia  Czas trwania  Termin
komunikacja z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  20 godz. w ciągu 3 dni 10-12 stycznia 2024 r
 
prawo medyczne  28 godz. w ciągu 4 dni 13-27 marca 2024 r. 
bioetyka  20 godz. w ciągu 3 dni
orzecznictwo lekarskie   20 godz. w ciągu 3 dni

 

 

INFORMACJA DLA LEKARZY DENTYSTÓW ODBYWAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY 

Nazwa szkolenia  Czas trwania  Termin
komunikacja z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  14 godz. w ciągu 2 dni 11-12 stycznia 2024 r
 
prawo medyczne  20 godz. w ciągu 3 dni 13-27 marca 2024 r. 
bioetyka  14 godz. w ciągu 2 dni
orzecznictwo lekarskie   20 godz. w ciągu 3 dni

 

Będą to szkolenia całodniowe. Prosimy o zaplanowanie tych dat w Państwa kalendarzach.

Powyższe szkolenia odbędą się w Domu Lekarza przy ul. Żołnierskiej 16C w Olsztynie.