Komisja Ubezpieczeń Lekarzy

KOMISJA UBEZPIECZEŃ LEKARZY

Przewodniczący: lek. Artur Gołębiowski

Do zadań Komisji Ubezpieczeń Lekarzy należy w szczególności:

  • bieżące śledzenie zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • analiza oferty towarzystw ubezpieczeniowych obsługujących sektor medyczny;
  • przedstawianie opinii dotyczących ofert i przedstawianie ich Okręgowej Radzie Lekarskiej i środowisku medycznemu.