Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur

W środę 15 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Odznaczenia „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”. Tym razem spośród zgłoszonych kandydatur wyłoniono 12 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy odbiorą to wyjątkowe wyróżnienie z rąk Pani Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie – lek. stom. Anny Lella oraz Kanclerza Kapituły – lek. Marka Zabłockiego, podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie w dniu 4 marca br.

Odznaczenie „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur” otrzymali:

• dr n. med. Robert Budkiewicz
• dr n. med. Wojciech Choiński
• lek. Halina Jednorowska-Kozłowska
• dr n. med. Ewa Aleksandra Malinowska
• lek. dent. Sławomir Roman Mazur
• lek. dent. Maria Miłosz
• lek Marek Olejnik
• lek. Barbara Połubińska
• lek. Mariusz Siergiej
• lek. dent. Halina Sokołowska
• lek. Ewa Wygonowska
• lek. Marek Zalisz

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie wszystkim wyróżnionym składa serdecznie gratulacje!

 


 

 

W roku 2022 Kapituła Odznaczenia „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur” wyłoniła 10 laureatów, którzy odebrali to wyjątkowe wyróżnienie podczas Okręgowej Rady z rąk kanclerza Kapituły Marka Zabłockiego i prezes WMIL Anny Lella

Serdecznie gratulujemy!

🏅lek. Maria Bladowska
🏅dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk
🏅lek. dent. Romuald Muczyń
🏅dr n. med. Tadeusz Peterlejtner
🏅lek. dent. Edyta Pulińska
🏅lek. Cezariusz Stachyra
🏅dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz

opublikowane: 12 października 2021