Pożyczki

Pragniemy Państwu przedstawić ofertę pożyczki, z której można skorzystać za pośrednictwem Izby Lekarskiej (§10 Uchwały Nr 149/2016/VII ORL WMIL w Olsztynie z dnia 15 czerwca 2016 r):

  • Maksymalna wysokość pożyczki 5 000zł;
  • Spłata w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące;
  • Oprocentowanie wynosi 1,5% w stosunku rocznym;
  • Należne odsetki płatne jednorazowo w miesiącu następnym po otrzymaniu pożyczki;
  • Pożyczka przyznawana jest nie częściej niż raz na 3 lata, licząc od dnia całkowitej spłaty poprzedniej pożyczki;
  • Zabezpieczenie spłaty pożyczki: dwóch poręczycieli ze środowiska lekarskiego;

Warunkiem przyznania pożyczki jest niezaleganie w opłacaniu składki członkowskiej.

Aby ubiegać się o pożyczkę, należy złożyć podpisany wniosek wraz z podpisanymi umowami poręczenia.

Dokumenty do pobrania: