Okręgowa Komisja Wyborcza

Okręgowa Komisja Wyborcza działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219 poz. 1708).
  2. uchwały nr z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA IX KADENCJI (2022-2026) w składzie:

Przewodniczącym Okręgowej  Komisji  Wyborczej jest – lek. Artur Gołębiowski

  1. lek. dent. Anna Andrzejkowicz-Fortuna
  2. lek. Krzysztof Cybulak
  3. dr n. med. Zbigniew Gugnowski
  4. dr n. med. Roman Łesiów