Komisja Współpracy z Zagranicą

KOMISJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Przewodnicząca: lek. Edyta Pulińska

Do zadań Komisji Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

  • nawiązywanie kontaktów i współpraca ze stowarzyszeniami medycznymi innych krajów;
  • planowanie i organizowanie polityki zagranicznej Okręgowej Rady Lekarskiej, ustalanie kierunków współpracy międzynarodowej;
  • rozwijanie i umacnianie kontaktów z europejskimi organizacjami a organami samorządów lekarskich;
  • organizacja spotkań i pobytów zaproszonych gości;
  • zapoznanie się z systemem prowadzenia praktyk lekarskich w krajach Unii Europejskiej;
  • rozpowszechnianie informacji i materiałów ze spotkań międzynarodowych.