Biuletyn Lekarski

Pismo samorządu lekarskiego na Warmii i Mazurach istnieje praktycznie od samego początku jego funkcjonowania. Już we wrześniu 1989 r., w trakcie konferencji w Wojewódzkiej Radzie Narodowej pt. „Olsztyńskie środowisko lekarskie w roku 1989”, dr Władysław Lipiecki ogłosił potrzebę powołania pisma samorządu lekarskiego. Okręgowa Rada Lekarska powołała pierwszy zespół redakcyjny w składzie: Tadeusz Matuszewicz – redaktor naczelny, Andrzej Skrobacki – redaktor prowadzący oraz Jerzy Górny, Władysław Lipecki, Ryszard Targoński – członkowie redakcji. Metodą powielaczową został wydany pierwszy numer „Biuletynu” w nakładzie 500 egzemplarzy i o objętości 8 stron. W kolejnych latach nakład i objętość „Biuletynu” stopniowo powiększały się, osiągając wielkość 3400 egzemplarzy i 52 strony. Początkowo „Biuletyn” wydawany był przez Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, następnie przez Pracownię Małej Poligrafii Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, aż w końcu przez Pracownię Wydawniczą „ElSet”. Zmieniał się też format „Biuletynu”. Początkowo do numeru 84. był to A5, a następnie A4. Od numeru 106. w 2009 r. „Biuletyn” wydawany jest także elektronicznie w formie aktywnego pliku PDF. Początkowo czarno-biały „Biuletyn” (numery 1–40) stopniowo wzbogacany był przez pojedyncze kolorowe zdjęcia (numery 50–85), aby w końcu stać się w pełni kolorowym periodykiem.

„Biuletyn Lekarski” wydawany jest od 1989 r. jako dwumiesięcznik z przerwą wakacyjną. Co roku wychodzi pięć numerów „Biuletynu” w nakładzie 3400 egzemplarzy każdy. Jest on nieodpłatnie dystrybuowany wśród wszystkich członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Zadaniem „Biuletynu” jest informowanie członków samorządu o aktualnych pracach organów Izby, w szczególności Okręgowej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw Lekarza, po-szczególnych komisji problemowych. W „Biuletynie” publikowane są sprawozdania z aktualnych wydarzeń naukowych Izby, np. zjazdów naukowych, konferencji i warsztatów. Tutaj można także znaleźć zapowiedź zbliżających się ważnych wydarzeń w tym względzie. Ważne miejsce na łamach „Biuletynu” zajmują informacje o wydarzeniach sportowych i kulturalnych, w których uczestniczą nasi koledzy. W „Biuletynie” publikujemy także relacje z ciekawych podróży naszych kolegów w od-ległe zakątki świata. Regularnie publikujemy prace wystawiane w naszej galerii Artibus. „Biuletyn Lekarski” to także miejsce wspomnień o zmarłych koleżankach i kolegach, których nie ma już wśród nas. „Biuletyn” to wreszcie ważne informacje teleadresowe organów naszego samorządu.

W trakcie jego funkcjonowania zmieniali się także redaktorzy naczelni. Byli to:

  1. Władysław Lipecki 1989 r.
  2. Tadeusz Matuszewicz 1990–1991
  3. Andrzej Skrobacki 1991–1992
  4. Zenobiusz Bednarski 1992–2002
  5. Zdzisław Piesiak 2002–2003
  6. Zbigniew Gugnowski 2003–2018
  7. Beata Januszko-Giergielewicz 2018 r.
  8. Jarosław Parfianowicz 2018 – do dzisiaj

 

Reklama w Biuletynie Lekarskim

Archiwum Biuletynu Lekarskiego