Nagrody finansowe za uzyskanie stopni lub tytułów naukowych

Wysokość nagród finansowych za uzyskanie przez członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie stopni i tytułów naukowych określa Uchwała nr 34/2023/IX z dnia 13 grudnia 2023 roku.

Nagrody te wynoszą odpowiednio:

  • 7 000 zł – za uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych;
  • 5 000 zł – za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych;
  • 3 000 zł – za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.