Nagrody finansowe za uzyskanie stopni lub tytułów naukowych

Wysokość nagród finansowych za uzyskanie przez członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie stopni i tytułów naukowych określa Uchwała nr 30/2025/VII z dnia 14 stycznia 2015 roku.

Nagrody te wynoszą odpowiednio:

  • 3 500 zł – za uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych;
  • 2 500 zł – za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych;
  • 1 500 zł – za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.