Rejestracja praktyki zawodowej

Lekarz/ lekarz dentysta, który planuje założyć swoją praktykę powinien:

  1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
  2. nie może być:
    a) zawieszonym w prawie wykonywania zawodu ani ograniczonym w wykonywaniu określonych czynności medycznych
    b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
    c) pozbawionym uprawnienia do wykonywania zawodu orzeczeniem przez sąd środka karnego albo przez sąd lub prokuratora środka zapobiegawczego zakazu wykonywania zawodu;

 

Rachunek bankowy: BRE BANK SA: 61 1140 1111 0000 3048 4600 1001