Zapomogi z Komisji Socjalnej

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI FINANSOWEJ

W celu otrzymania zapomogi z Komisji Socjalnej Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie należy przesłać drogą mailową (olsztyn@hipokrates.org) lub pocztową na adres WMIL (ul. Żołnierska 16c, 10-561 Olsztyn) pisemną prośbę, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami dokumentującymi ww. prośbę – jeśli takowe istnieją, albo też wypełnić wniosek (do pobrania 👉tutaj👈) i przesłać jego skan.