Komisja Emerytów

KOMISJA EMERYTÓW

Przewodniczący: lek. Krystyna Łaskarzewska-Resiak

Do głównych zadań komisji należy:

  • organizowanie spotkań integrujących środowisko lekarzy emerytów,
  • informowanie Okręgowej Rady Lekarskiej o problemach ważnych dla środowiska lekarzy emerytów i rencistów oraz proponowanie sposobów rozwiązywania tych problemów.

Otwarte spotkania dla wszystkich zainteresowanych odbywają się raz w miesiącu – w każdą ostatnią środę o godz. 17.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Członkiem Komisji Emerytów może być każdy lekarz lub lekarz dentysta, który skończył 65 lat.