Komisja Kultury i Sportu

KOMISJA KULTURY I SPORTU

Przewodniczący: lek. Piotr Szmyt

Do głównych zadań komisji należy: integracja środowiska lekarskiego na różnych poziomach podziałów:

  • wiekowym,
  • zawodowym – specjalistyka vs lekarze rodzinni, współpraca interdyscyplinarna specjalistów itd.,
  • instytucjonalnym – szpitale a Uniwersytet,
  • naukowym – współpraca między pracownikami naukowymi na różnych szczeblach rozwoju naukowego i w różnych obszarach medycyny.

Integrowanie środowiska lekarskiego następuje poprzez rozwój i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej lekarzy; promowanie dorobku artystycznego i sportowego lekarzy Warmii i Mazur na niwie ogólnopolskiej.

Organizacja imprez o charakterze charytatywnym oraz akcji społecznych, promujących zdrowy tryb życia i zachowania prozdrowotne, mających na celu motywowanie lekarzy do działalności społecznej na rzecz swoich pacjentów, popularyzacja nowoczesnych metod komunikacji społecznej poprzez sport i zabawę, promocji i reklamy działalności lekarskiej, sprzyjającej poprawie wizerunku lekarzy w społeczeństwie.