Komisja Współpracy z Zagranicą

Przewodnicząca: lek. Edyta Pulińska

Do zadań Komisji Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

  1. nawiązywanie kontaktów i współpraca ze stowarzyszeniami medycznymi innych krajów;
  2. planowanie i organizowanie polityki zagranicznej Okręgowej Rady Lekarskiej, ustalanie kierunków współpracy międzynarodowej;
  3. rozwijanie i umacnianie kontaktów z europejskimi organizacjami a organami samorządów lekarskich;
  4. organizacja spotkań i pobytów zaproszonych gości;
  5. zapoznanie się z systemem prowadzenia praktyk lekarskich w krajach Unii Europejskiej;
  6. rozpowszechnianie informacji i materiałów ze spotkań międzynarodowych.

Skład Komisji Współpracy z Zagranicą