Komisja Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Przewodnicząca: Mirona FLISIKOWSKA-WILCZEK

Do zadań Komisji Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:

  1. reprezentowanie interesów lekarzy POZ wobec podmiotów zewnętrznych (przede wszystkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też samorządów terytorialnych, władz państwowych, samorządów zawodowych itp.)
  2. dbałość o dobre warunki pracy lekarzy POZ w tym należytą jakość udzielanych świadczeń,
  3. organizowanie szkoleń lekarzy POZ,
  4. opiniowanie aktów prawnych i wnoszenie o zmiany obowiązującego prawa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
  5. reprezentowanie interesów lekarzy POZ w negocjacjach z płatnikiem Interweniowanie w sprawach spornych pomiędzy lekarzami a płatnikiem,
  6. ścisła współpraca z innymi organizacjami reprezentującymi interesy lekarzy POZ (szczególnie z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Porozumieniem Zielonogórskim),