Komisja Legislacyjna

Przewodniczący: lek. Jarosław Parfianowicz

Do zadań Komisji Legislacyjnej należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń nadsyłanych do OIL celem konsultacji;
  2. nadzorowanie oceny aktów prawnych, koordynacja działań ekspertów i specjalistów w zakresie legislacji;
  3. formułowanie projektów stanowisk wobec spraw i problemów prawno-medycznych skierowanych przez ORL i inne organy Izby;
  4. proponowanie ORL zmian obowiązujących uregulowań, bądź celowości przyjęcia nowych uregulowań dotyczących działalności samorządu lekarskiego i systemu ochrony zdrowia.
  5. konsultowanie materiałów legislacyjnych z konsultantami wojewódzkimi i ekspertami;