Komisja Etyki

Przewodnicząca: lek. Maria Dziejowska

Do głównych zadań komisji należy:

  1. dbanie o etyczne wykonywanie zawodu lekarza zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej (KEL);
  2. ścisła współpraca z rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Rzecznikiem Praw Lekarza OIL;
  3. analizowanie problemów związanych z różnymi formami zatrudnienia lekarzy;
  4. analizowanie i wydawanie opinii w sytuacjach problemowych dotyczących etycznych aspektów kontaktów lekarz-pacjent, lekarz – media, lekarz – przemysł farmaceutyczny;
  5. podejmowanie działań w celu podkreślenia roli zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego, zasługującego na szacunek dysydentów i społeczeństwa.