Okręgowy Zjazd Lekarzy -  6 kwietnia 2019 r

 

choroby zakazne

 

kpm

https://kongrespoloniimedycznej.com.pl/

 

zlwim m KOMUNIKAT KAPITUŁY  ODZNACZENIA

 

Więcej…

 

informacja m Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komisji Kształcenia pragnę poinformować, że dotychczasowy konkurs na najlepszą publikację naukową decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej został zmodyfikowany i opracowany w taki sposób aby dać szansę rozwoju naukowego młodym lekarzom i lekarzom dentystom. Konkurs im. prof. Edwarda Lenkiewicza adresowany jest do osób, które w chwili opublikowania materiału nie ukończyły 35 lat i są członkami Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Więcej…

 

informacja m 

GRANTY DLA TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Więcej…

 

gus m OBOWIĄZEK STATYSTYCZNY W 2019 R.

Więcej…

 
oc lekarzy_m Komisja Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej rekomenduje zawarcie polisy ubezpieczeniowej na rok 2018-2019 w oparciu o ofertę TU INTER Polska S.A. jako najbardziej przygotowanej do kompleksowego ubezpieczania z tytułu odpowiedzialności zawodowej i odpowiadającej potrzebom ubezpieczeniowym środowiska.

Więcej…

 

nil m Szanowni Państwo,

w związku z oficjalnym stanowiskiem Naczelnej Izby Lekarskiej, wspierającym  inicjatywę "Szczepimy, bo myślimy" publikujemy materiały niezbędne do zbierania podpisów pod projektem ustawy.

Więcej…

 

historia m Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny zaprasza do Olsztyna na III Spotkanie Medyków z Historią, które odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2018 r.

Więcej…

 

mz m Wątpliwości interpretacyjne dot. przepisów ustawy z dnia 5.07.2018 o zm. ustawy o świadczeniach opieki zdroowtnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw


Pismo Prezesa (pdf)

Odpowiedź MZ (pdf)

 

informacja m Koleżanki, Koledzy,
uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej zamieszczone zostały wzory formularzy dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów chcących skorzystać z uprawnień do podwyższenia wynagrodzenia wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Więcej…

 

bdo m Komunikat  w sprawie nowego obowiązku dotyczącego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską/dentystyczną wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach

Więcej…

 

informacja m Apele
XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 10 marca 2018 r

 

xiv zjazd_m XIV ZJAZD NAUKOWO-SZKOLENIOWY
LEKARZY WARMII I MAZUR
"Medycyna Warmii i Mazur dziś i jutro."
24-25 listopada 2017
(program zjazdu)

Więcej…

 

 historia
DRUGIE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ
4 listopada 2017

Więcej…

 

e-zdrowie m 

Od 1 maja 2017 r. działa System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Więcej…

 

zaufanie m Warmińsko-Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego 

W dniu 26.10.2016 r. w siedzibie Izby Lekarskiej podpisano Deklarację powołania Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

>>deklaracja pdf>>

 

ustawa mZmiany w ustawie o działalności leczniczej

Szanowni Państwo,
przedstawiamy najważniejsze z punktu widzenia lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960).

Więcej…

 

mz mUprzejmie informuję, iż 23 grudnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), które zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r.

Więcej…

 

informacja m Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska przypomina Kolegom pracującym w poz nie posiadającym specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej o aktualnie obowiązujących aktach prawnych regulujących możliwość pracy w podstawowej opiece zdrowotnej  i tworzenia listy aktywnej.

Więcej…

 

informacja m Okręgowe zjazdy lekarskie

 

Więcej…

 

odpady medyczne INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAŹNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH

Więcej…

 

informacja m "Profilaktyka poekspozycyjna po narażeniu na zakażenie VIH, HBV, HCV"

Umowa poekspozycyjna (instytucje)

Umowa poekspozycyjna (idywidualna)

 

administracja podatkowa_m Komunikat na temat kas fiskalnych

Więcej…

 

giodo m Obowiązek upoważnienia osób świadczących pracę w podmiotach wykonujących działalność leczniczą do przetwarzania danych osobowych

Więcej…