rodo m Koleżanki, Koledzy,

uprzejmie informujemy, iż Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie podjęła inicjatywę opracowania wzorów dokumentacji związanej z dostosowaniem działalności leczniczej

Więcej…

 

informacja m Apele
XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 10 marca 2018 r

 

szkolenie m Koleżanki, Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska jest organizatorem kursu specjalizacyjnego z PRAWA MEDYCZNEGO.

Więcej…

 

sdzju Obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamu Ustnej

20 MARCA Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
"POWIEDZ Aaa. Pomyśl jama ustna, pomyśl zdrowie"

Więcej…

 

izba m Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy
10 marca 2018 r. godz. 9.00

Obwieszczenie OKW o wynikach wyborów

Komunikat OKW


 

zus m Szanowni Państwo,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2018 r. będzie istniał obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w postaci elektronicznej.

Więcej…

 

zlwim m

Lista lekarzy i lekarzy dentystów, którym nadano
Odznaczenie"Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur"

 

 

 

xiv zjazd_m XIV ZJAZD NAUKOWO-SZKOLENIOWY
LEKARZY WARMII I MAZUR
"Medycyna Warmii i Mazur dziś i jutro."
24-25 listopada 2017
(program zjazdu)

Więcej…

 

 historia
DRUGIE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ
4 listopada 2017

Więcej…

 

e-zdrowie m 

Od 1 maja 2017 r. działa System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Więcej…

 

zaufanie m Warmińsko-Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego 

W dniu 26.10.2016 r. w siedzibie Izby Lekarskiej podpisano Deklarację powołania Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

>>deklaracja pdf>>

 

ustawa mZmiany w ustawie o działalności leczniczej

Szanowni Państwo,
przedstawiamy najważniejsze z punktu widzenia lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960).

Więcej…

 

mz mUprzejmie informuję, iż 23 grudnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), które zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r.

Więcej…

 

informacja m Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska przypomina Kolegom pracującym w poz nie posiadającym specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej o aktualnie obowiązujących aktach prawnych regulujących możliwość pracy w podstawowej opiece zdrowotnej  i tworzenia listy aktywnej.

Więcej…

 

informacja m Okręgowe zjazdy lekarskie

 

Więcej…

 

odpady medyczne INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAŹNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH

Więcej…

 

informacja m "Profilaktyka poekspozycyjna po narażeniu na zakażenie VIH, HBV, HCV"

Umowa poekspozycyjna (instytucje)

Umowa poekspozycyjna (idywidualna)

 

administracja podatkowa_m Komunikat na temat kas fiskalnych

Więcej…

 

giodo m Obowiązek upoważnienia osób świadczących pracę w podmiotach wykonujących działalność leczniczą do przetwarzania danych osobowych

Więcej…