W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2022 roku drugiej kadencji Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwrócił się z prośbą o wskazanie kandydatów na członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych spełniających wymogi określone w art. 67e ust. 3 i 4 ww. ustawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca br. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Ogłoszenie o naborze, wymagania co do kandydata oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne na  stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-do-wojewodzkiej-komisji-do-spraw-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-2023

Przeczytaj również

3 października 2023
Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej

"Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej" uruchomiony został przez Ministerstwo Zdrowia, a finansowany przez Unię Europejską

27 września 2023
Wsparcie dla lekarzy i lekarzy dentystów dot. nienależnej refundacji

W ostatnich miesiącach samorząd lekarski podjął szereg działań w sprawie niesłusznie ukaranych lekarzy, którzy zdaniem NFZ niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi przepisywali preparat mlekozastępczy przeznaczony dla niemowląt.

19 września 2023
Całodobowa opieka prawna dla członków WMIL w Olsztynie!

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 roku wszyscy Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie mają dostęp do Centrum Asysty Prawnej w Inter Polska. Realizowane jest ono przez firmę Lex Secure i zapewnia bezpłatną całodobową opiekę prawną dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów WMIL.