W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2022 roku drugiej kadencji Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwrócił się z prośbą o wskazanie kandydatów na członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych spełniających wymogi określone w art. 67e ust. 3 i 4 ww. ustawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca br. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Ogłoszenie o naborze, wymagania co do kandydata oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne na  stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-do-wojewodzkiej-komisji-do-spraw-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-2023

Przeczytaj również

17 maja 2024
XXVI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy - 16-18 maja 2024 - Łódź

Trwa XXVI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy, w którym udział biorą m.in. Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie - Delegaci na KZL. Tym razem obrady odbywają w Łodzi. Jedną ze spraw poddanych pod głosowanie będzie nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej, która w ostatnim czasie wzbudzała niemało emocji...

15 maja 2024
Konferencja Naukowa „Miejsce i rola fizjoterapii uroginekologicznej w medycynie”

Już 24 maja 2024 roku w Olsztyńskiej Szkole Wyższej odbędzie się Konferencja naukowa „Miejsce i rola fizjoterapii uroginekologicznej w medycynie”, organizowana w ramach XVIII Warmińsko-Mazurskiego Dnia Fizjoterapii. WMIL objęła Wydarzenie patronatem honorowym.

10 maja 2024
III Ogólnopolska Studencka Konferencja Chirurgii Dziecięcej „Scalpellum”

Z przyjemnością informujemy, że Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie objęła patronatem honorowym III już edycję Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Chirurgii Dziecięcej „Scalpellum”.