Konkurs na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Olsztyna pow. 70 roku życia.

zawiadomienie (pdf)
szczegółowe warunki konkursu (doc)

 

Komunikat Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej o obowiązkach wynikających z ustawy w dnia 1 marca  o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty oraz nowego rozporządzenia w sprawie recept

>>pobierz>>

 

Wykaz lekarzy Sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie

>>pobierz>>

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na przesłany Apel nr 3 XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 10 marca 2018 r. w sprawie utrzymania możliwości wystawiania zwolnień lekarskich również w formie papierowej oraz wprowadzenia odpłatności za wystawianie orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy

>>pobierz>>

 

Komunikat NFZ w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

>>pobierz>>

 

Prawny poradnik lekarza - zawieranie umów

>>więcej>>

 

Przekaż 1% Pomóż nam pomagać innym - Fundacja Lekarze Lekarzom

>>pobierz>>

 

Informacja o konsekwencjach wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę o izbach lekarskich.

>>pobierz>> 

 

Wzór umowy cywilnoprawnej (np. kontrakt ze szpitalem)

>>pobierz>>

 

Wzory wybranych dokumentów medycznych z prezentacji Pani dr n. med. Justyny Zajdel

<<pobierz>>

 
Dokumentacja medyczna - przepisy prawne >>pobierz>>
 
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  >>pobierz>>
 
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - komentarz >>pobierz>>