11-12 maja Polskie Stowarzyszenia Medyczne na Litwie zaprasza na konferencję "Lekarz i jego hobby" - Druskienniki, Litwa

§  Miejsce konferencji: Europa Royal Druskininkai (Druskininkai, Vilniaus al. 7)

§  Opłata konferencyjna - do 15 marca 2018r. uczestnicy - 30 euro, wykładowcy 25 euro

Po 15 marca 2018 r. wszyscy - 50 euro

Więcej…

 

Informacja Urzędu Marszałkowskiego o możliwości włączenia się przez podmioty Podstawowej Opieki Zdrowotnej do realizacji opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia  Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego pn. "Wczesne Wykrywanie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów".

>>pobierz>>

 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie informuję, że zgodnie z załącznikiem do rzeczonego rozporządzenia osobami uprawnionymi do wystawiania zleceń na wyroby medyczne tj. na protezy piersi (nr 92) i peruki (nr 93) są również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Kominikat Marszałka

>>pobierz>>

 

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie

>>pobierz>>

 

 Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania cz.2

 

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

>>pobierz>>

 

Prawny poradnik lekarza - zawieranie umów

>>więcej>>

 

Jubileusz 60-lecia IFMSA-Poland

>>pobierz>>

 

Gala Przyjaciół Fundacji Pro Seniore

>>pobierz>>

 

Recepty refundowane. Nowa rzeczywistość prawna. 

>>pobierz>>

 

W odpowiedzi na pismo Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, które dotyczy obowiązku wpisywania przez lekarza rodzinnego informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, minister zdrowia przedstawił stanowisko.
Stanowisko ministra zdrowia w sprawie kart kolonijnych dostępne na stronie:
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/stanowisko-ministra-zdrowia-w-sprawie-kart-kolonijnych/

 

"Lekarze Stomatolodzy 2016"
Komisja Stomatologiczna NRL oraz Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL rozpoczynają w lipcu ogólnopolskie badanie opinii pt.: ?Lekarze Stomatolodzy 2016?. Celem badania jest opisanie najważniejszych cech polskiej praktyki stomatologicznej, poznanie sytuacji środowiska lekarzy dentystów oraz poznanie opinii w kwestiach związanych zarówno z kształceniem, satysfakcją zawodową, jak i różnymi problemami, z którymi stomatolodzy stykają się w codziennej pracy.
Wyniki badania będą wykorzystywane w podejmowanych przez samorząd działaniach na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty. Aby wyniki badania możliwie pełnie pokazywały opinie ogółu lekarzy dentystów w Polsce, udział każdej zaproszonej do badania osoby jest bardzo ważny. Bardzo prosimy wszystkie osoby, które otrzymają takie zaproszenie o wypełnienie ankiety. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa udział w badaniu.

Komisja Stomatologiczna NRL
Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL

 

Raport z ogólnopolskiego badania ilościowego młodych lekarzy: "Problemy i bariery związane z kształceniem podyplomowym."

 

Pismo Dyrektora OW NFZ w sprawie problemów dot. drukowania recept

>>pobierz>>

 

Przekaż 1% Pomóż nam pomagać innym - Fundacja Lekarze Lekarzom

>>pobierz>>

 

Plebiscyt  "Wybieramy Miłosiernego Samarytanina  roku 2015"

>>pobierz ulotkę>> 

 

Informacja o konsekwencjach wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę o izbach lekarskich.

>>pobierz>> 

 

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie

>>pobierz>>

 

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie leków Milocardin i Bellergot.

>>pobierz>>

 

INICJATYWA MŁODYCH 

 

Koleżanki, Koledzy,

Na prośbę organizatorów zamieszczam informację na temat badania ankietowego, dotyczącego oceny przebiegu szkolenia specjalizacyjnego. Badanie organizowane jest przez Komisję Etyki Lekarskiej OIL w Łodzi przy udziale młodych lekarzy. Celem badania jest zebranie wiedzy o najważniejszych problemach kształcenia podyplomowego, dostrzeganych przez osoby będące w trakcie specjalizacji. Uzyskane wyniki mogą stanowić cenny materiał poglądowy dla całego samorządu lekarskiego.
link do ankiety:

Zachęcam do udziału w badaniu ankietowym.
Marek Zabłocki
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

 

Apel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

>>pobierz>>

 

Przymus bezpośredni

>>pobierz pdf>>

 

Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie prowadzi badanie ankietowe pod nazwą "Rynek leków recepturowych", które posiada pozytywna opinię Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym nr NKBBN/555/2014-2015.
Badanie składa się trzech części, opartych na sondażu diagnostycznym z wykorzystaniem formularzy ankiet przeznaczonych dla lekarzy, pacjentów i farmaceutów.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w badaniu prosimy o wypełnienie odpowiedniej ankiety.

ankieta dla lekarzy ordynujących leki recepturowe (robione w aptece) https://docs.google.com/forms/d/1vpBgYHX-zLpvhk_WZXVlDWWqYweGQUXa9aGkUkSuqx0/viewform

dr hab. Agnieszka Zimmermann
mgr farm. Elżbieta Kuriata - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

 

I Otwarte Mistrzostwa Polski Lekarzy w Nordic Walking

>>zaproszenie>>

 

wyniki wyborów uzupełniających

Obwieszczenie OKW

 

Serdeczni zachęcamy do współpracy w ramach innowacyjnej infrastruktury B+R mającej na celu udostępnienie nowoczesnych narzędzi w zakresie postępowania w sytuacjach wymagających podtrzymywania i przywracania czynności życiowych

>>pobierz>>

 

Komunikat dotyczący CERTYFIKATÓW ZAUFANIA PACJENTÓW  w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym "Laur Pacjenta 2014"

 

Ostrzeżenie przed firmą "KRAJOWY REJESTR INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH"

<<pobierz>>

 

Utrudnienia administracyjne dotyczące dyrektywy transgranicznej.

 
Więcej artykułów…