DOSKONALENIE ZAWODOWE 

DOSKONALENIE ZAWODOWE 
Informacja o formie kształcenia
Oświadczenie dot. rozliczenia punktów edukacyjnych
Szczegółowy program kształcenia
Szczegółowy regulamin kształcenia
Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia
Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru
Wzór zaświadczenia