Składka członkowska lekarzy i lekarzy dentystów

120,00 zł miesięcznie

Składka członkowska lekarzy
i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy

60,00 zł miesięcznie

Składka członkowska lekarzy
i lekarzy dentystów dla osób, które ukończyły 70 rok życia0,00 zł

Szanowni Państwo,

Obecna sytuacja makroekonomiczna, w tym rosnące koszty utrzymania i działalności poszczególnych izb lekarskich oraz brak rewaloryzacji składki członkowskiej od 2014 r. były podstawą do podjęcia decyzji o jej podwyższeniu. Przypomnijmy, że od tego czasu zakres zadań samorządu lekarskiego poszerzył się, w istotny sposób wzrosły też koszty stałe.

Dnia 1 października 2022 r. Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej lekarzy i lekarzy dentystów z 60 zł na 120 zł miesięcznie. Podwyżka obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zdajemy sobie sprawę, że wysokość podwyżki ustanowiona przez NRL może budzić pewne kontrowersje, jednak ze swojej strony zrobimy wszystko, by pieniądze te zostały zagospodarowane w sposób jak najbardziej transparentny i z poszanowaniem wszelkich reguł prowadzenia oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej. Uzyskane środki przeznaczymy na rozszerzenie wszelkich działań podejmowanych przez Warmińsko-Mazurska Izbę Lekarską w Olsztynie na rzecz jej członków, chcemy bowiem dawać Państwu znacznie więcej niż tylko realizacja ustawowych działań.

Samorząd jest naszym wspólnym dobrem, a każdy lekarz i lekarz dentysta jest pośrednio lub bezpośrednio beneficjentem jego działalności. W ramach Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej rozwijamy szereg inicjatyw, w tym program asysty prawnej oraz opieki socjalnej. Stale poszerzamy ofertę edukacyjną. Planujemy również jeszcze lepiej zadbać o naszych seniorów.

Członkowie, którzy nie wykonują zawodu i nie osiągają przychodu z żadnych źródeł, proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie biuro WMIL w Olsztynie, aby składki członkowskie nie były naliczane. Ponadto nasza Izba zawsze rozpatrywała indywidualne przypadki lekarzy znajdujących się w szczególnie trudnej  sytuacji.

Więcej informacji o działalności Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, w tym także o różnych formach wsparcia znajdziecie Państwo w Biuletynie Lekarskim i na stronie internetowej

 

Przeczytaj również

3 października 2023
Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej

"Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej" uruchomiony został przez Ministerstwo Zdrowia, a finansowany przez Unię Europejską

27 września 2023
Wsparcie dla lekarzy i lekarzy dentystów dot. nienależnej refundacji

W ostatnich miesiącach samorząd lekarski podjął szereg działań w sprawie niesłusznie ukaranych lekarzy, którzy zdaniem NFZ niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi przepisywali preparat mlekozastępczy przeznaczony dla niemowląt.

19 września 2023
Całodobowa opieka prawna dla członków WMIL w Olsztynie!

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 roku wszyscy Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie mają dostęp do Centrum Asysty Prawnej w Inter Polska. Realizowane jest ono przez firmę Lex Secure i zapewnia bezpłatną całodobową opiekę prawną dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów WMIL.