Składka członkowska lekarzy i lekarzy dentystów

120,00 zł miesięcznie

Składka członkowska lekarzy
i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy

60,00 zł miesięcznie

Składka członkowska lekarzy
i lekarzy dentystów dla osób, które ukończyły 70 rok życia0,00 zł

Szanowni Państwo,

Obecna sytuacja makroekonomiczna, w tym rosnące koszty utrzymania i działalności poszczególnych izb lekarskich oraz brak rewaloryzacji składki członkowskiej od 2014 r. były podstawą do podjęcia decyzji o jej podwyższeniu. Przypomnijmy, że od tego czasu zakres zadań samorządu lekarskiego poszerzył się, w istotny sposób wzrosły też koszty stałe.

Dnia 1 października 2022 r. Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej lekarzy i lekarzy dentystów z 60 zł na 120 zł miesięcznie. Podwyżka obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zdajemy sobie sprawę, że wysokość podwyżki ustanowiona przez NRL może budzić pewne kontrowersje, jednak ze swojej strony zrobimy wszystko, by pieniądze te zostały zagospodarowane w sposób jak najbardziej transparentny i z poszanowaniem wszelkich reguł prowadzenia oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej. Uzyskane środki przeznaczymy na rozszerzenie wszelkich działań podejmowanych przez Warmińsko-Mazurska Izbę Lekarską w Olsztynie na rzecz jej członków, chcemy bowiem dawać Państwu znacznie więcej niż tylko realizacja ustawowych działań.

Samorząd jest naszym wspólnym dobrem, a każdy lekarz i lekarz dentysta jest pośrednio lub bezpośrednio beneficjentem jego działalności. W ramach Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej rozwijamy szereg inicjatyw, w tym program asysty prawnej oraz opieki socjalnej. Stale poszerzamy ofertę edukacyjną. Planujemy również jeszcze lepiej zadbać o naszych seniorów.

Członkowie, którzy nie wykonują zawodu i nie osiągają przychodu z żadnych źródeł, proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie biuro WMIL w Olsztynie, aby składki członkowskie nie były naliczane. Ponadto nasza Izba zawsze rozpatrywała indywidualne przypadki lekarzy znajdujących się w szczególnie trudnej  sytuacji.

Więcej informacji o działalności Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, w tym także o różnych formach wsparcia znajdziecie Państwo w Biuletynie Lekarskim i na stronie internetowej

 

Przeczytaj również

21. Igrzyska Lekarskie - 4-7 września 2024 r.

Naczelna Izba Lekarska po raz 21. organizuje Igrzyska Lekarskie, które w tym roku odbędą się 4-7 września w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewo! Jak zwykle będzie to przestrzeń na celebrowanie pasji do sportu i medycyny...

XXXIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy

Z radością informujemy, iż kolejne już - XXXIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy - odbędą się w dniach 29 sierpnia - 1 września 2024 r., tym razem na jeziorze Ryńskim, w Porcie „Bocianie Gniazdo” w Rynie.