W dniach 28-30 czerwca br. w siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej odbyła się XXXI Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy. Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską reprezentowała Przewodnicząca Komisji Młodych Lekarzy – Kol. Paulina Brożek. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Komisję ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej we współpracy z Komisją ds. Młodych Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Tegoroczna konferencja poświęcona była najnowszym wyzwaniom stojącym przed lekarzami na początkowym etapie kariery zawodowej. Wydarzenie zainaugurowali: Kol. Aleksandra Śremska – Prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej oraz Kol. Paweł Doczekalski – przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy NIL. Wygłosił on prelekcję dotyczącą bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia. Szczególną uwagę zwrócił na sprawę bardzo aktualną w ostatnim czasie, czyli proces uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy z zagranicy, chcących podjąć pracę w Polsce. Prezes BIL natomiast podczas swojego wykładu mówiła o roli samorządu lekarskiego w rozpoczynającej się drodze zawodowej młodego lekarza. Pojawiały się również prelekcje dotyczące m.in.: funkcjonowania lekarzy z zagranicy w polskim systemie ochrony zdrowia, jakości szkolenia lekarzy w Polsce (zwrócono uwagę na potrzebę współpracy zawodów medycznych w działaniu na rzecz poprawy jakości edukacji medycznej), użycia sztucznej inteligencji w medycynie, lekarskiego obowiązku zawiadamiania organów ścigania w przypadku, gdy pacjent jest ofiarą przemocy domowej, funkcji dobrej komunikacji w zespole medycznym, czy potrzeby przeszkoleń w zakresie medycyny wojskowej dla młodych lekarzy. Wykłady specjalistów i ekspertów w danych dziedzinach zwieńczały panele dyskusyjne, co pozwoliło na wymianę dyskusję i przedstawienie przeróżnych punktów widzenia na wskazane problemy.

Jak podkreśliła Prezes BIL, XXXI Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy stanowiła doskonałą sposobność do przeanalizowania zarówno obecnej kondycji systemu ochrony zdrowia w Polsce, jak i efektywności kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Po wykładach była przestrzeń na panele dyskusyjne, co pozwoliło na przekazanie rozmaitych punktów widzenia dot. konkretnej problematyki. Tego typu spotkania każdorazowo przyczyniają się do doskonalenia jakości edukacji przyszłych pokoleń lekarzy, standardów opieki medycznej – a co za tym idzie – ulepszania systemu ochrony zdrowia.

Pełen tekst na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej  👉 KLIK 👈

zdjęcia pochodzą ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej, fot. Bydgoska Izba Lekarska

Przeczytaj również

21. Igrzyska Lekarskie - 4-7 września 2024 r.

Naczelna Izba Lekarska po raz 21. organizuje Igrzyska Lekarskie, które w tym roku odbędą się 4-7 września w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewo! Jak zwykle będzie to przestrzeń na celebrowanie pasji do sportu i medycyny...

XXXIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy

Z radością informujemy, iż kolejne już - XXXIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy - odbędą się w dniach 29 sierpnia - 1 września 2024 r., tym razem na jeziorze Ryńskim, w Porcie „Bocianie Gniazdo” w Rynie.