17 listopada 2023
  • Szkolenia
  • Zaawansowany kurs ultrasonografii w ginekologii i ginekologii onkologicznej z różnicowaniem zmian w przydatkach przy użyciu modeli IOTA

    16-18 listopada 2023r.

    organizator szkolenia: Mazurska Szkoła Ultrasonografii i Ginekologii R. Boroń Spółka jawna