26 maja 2024 - 31 maja 2024

XXI Ogólnopolska IV Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Lekarzy ŁÓDŹ

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału w
XXI Ogólnopolskiej IV Międzynarodowej Wystawie Malarstwa Lekarzy, która  odbędzie  się  w  dniach
26 – 31 maja 2024  roku  
w  Klubie  Lekarza  w  Łodzi 
Koleżanki i Kolegów lekarzy i lekarzy dentystów  zainteresowanych udziałem w Wystawie prosimy o dostarczenie  lub  przesłanie  pocztą  swoich  prac  do  10  maja  br.  do  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w  Łodzi  (adres: 93-005  Łódź,   ul.  Czerwona  3)
Obrazy  mogą  być wykonane w dowolnych technikach i  formatach.  Wraz  z  tytułami  prac i  nazwami  technik, w jakich są wykonane, prosimy  o  przesłanie  następujących  danych:  tytuł,  imię  i  nazwisko  autora,  rodzaj  jego  specjalizacji, adres zamieszkania. Przyjmujemy maksymalnie 2  prace  od jednego autora ze względu na ograniczenia powierzchni  wystawienniczej.
Kontynuując  tradycję  zapoczątkowaną  podczas  wcześniejszych edycji Wystawy planujemy przeprowadzenie  konkursu, w  którym prace oceni jury złożone z profesjonalistów. Drogą   głosowania   gości  wernisażu  wyłonimy  też  Laureata  Nagrody  Publiczności.
Wernisaż Wystawy  odbędzie  się  26  maja  2024  roku  (niedziela)  o  godzinie  17:00  w  Klubie  Lekarza    w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3,  a  Wystawa  potrwa  do  31 maja br.
Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: Koordynator Klubu Lekarza, Dyrektor Biura OIL w Łodzi Iwona  Szelewa,   tel.  609 816 108  lub 42/683 17 01,   adres  mailowy:  iwona.szelewa@oil.lodz.pl