15 czerwca 2024 - 16 czerwca 2024

VIII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne – OIL w Warszawie

OIL w Warszawie zaprasza na VIII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne

 

Uruchomiona została rejestracja na VIII MSS. To cykliczna naukowa konferencja samorządu lekarzy dentystów, która jest organizowana przez Okręgową Izbę Lekarską (OIL) w Warszawie od 2015 roku. Oto, jak się zapowiada.

Wydarzenie odbędzie się 14-16 czerwca br., w hotelu Narvil, w Serocku.

MSS powstały z myślą o zapewnieniu lekarzom dentystom platformy do wymiany wiedzy nt. nowoczesnych technologii, standardów leczenia opracowanych i przekazanych przez konsultantów krajowych, doświadczeń praktyków i wiedzy naukowców, środowisk akademickich. Wydarzeniu przewodniczy dr Dariusz Paluszek, który sprawuje pieczę nad konferencją jako przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i wiceprezes ORL ds. lekarzy dentystów.

Uczestnictwo w VIII MSS daje lekarzom dentystom możliwość zdobycia 25 punktów edukacyjnych, nowością jest 5 punktów radiologicznych.

Rejestracja na VIII MSS oraz szczegółowy program wydarzenia znajduje się pod linkiem https://mss.izba-lekarska.pl/

 

Uznani prelegenci i wykładowcy

Konferencję poprowadzą wybitni akademicy.

Po raz kolejny na MSS spotykają się największe autorytety we wszystkich dziedzinach stomatologii w kraju. Oprócz zdobycia ogromnej wiedzy, która zostanie przekazana uczestnikom na blisko 30 wykładach, będzie to także okazja do dyskusji podczas debat i spotkań kuluarowych z udziałem lekarzy dentystów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, akademików, naukowców, największych firm z branży stomatologicznej.

 

Tematy na VIII MSS

Motywem przewodnim Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych na rok 2024 jest „przyszłość”: wyzwania i możliwości, jakie ona niesie. Tematem dyskusji i analiz będą też nowe technologie w służbie stomatologii (techniki cyfrowe, czyli obrazowanie trójwymiarowe; AI) oraz trendy i innowacje, które wpływają na rozwój tej dziedziny.

Przewidziane sesje VIII MSS:

  • pedodontyczna pod kierownictwem p. prof. Doroty Olczak-Kowalczyk;
  • protetyczna pod kierownictwem p. prof. Jolanty Kostrzewy-Janickiej;
  • sesja Wojskowej Izby Lekarskiej;
  • sesja Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej pod kierownictwem
  1. prof. Agnieszki Mielczarek;
  • periodontologiczna pod przewodnictwem p. prof. Macieja Czerniuka;
  • ortodontyczna pod przewodnictwem p. prof. Ewy Czochrowskiej;
  • sesja pod przewodnictwem p. dr. hab. n. med. Kornela Krasnego, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – OSIS;
  • radiologiczna pod kierownictwem p. prof. dr hab. n. med. Kazimierza Szopińskiego.

 

Współorganizatorami VIII MSS, wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie, są: Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM.