25 listopada 2023
  • Szkolenia
  • Uroginekologia praktyczna

    24-25 listopada 2023r.

    organizator szkolenia: Mazurska Szkoła Ultrasonografii i Ginekologii R. Boroń Spółka jawna