07 listopada 2023
 • Szkolenia
 • II TURA Kurs ALS – Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych

  Warmińsko Mazurska Izba Lekarska ma przyjemność zaprosić zainteresowane osoby na Kurs ALS – Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych. Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC).

   

  I Tura kursu odbędzie się w dniach 12-13.10.2023 r w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej, zaś II Tura w dniach 6-7.11.2023 r. 

  Intensywny dwudniowy kurs obejmuje wykłady i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji.

  Przed kursem każdy uczestnik otrzymuje materiały do kursu (podręcznik, Pre-test, program) w formie elektronicznej bądź również papierowej /co najmniej 3 tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Pre-test jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów.

  W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyka obejmujący treści poruszane podczas kursu. Pozytywny wynik egzaminu praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Certyfikat uzyskuje się po zaliczeniu egzaminu praktycznego na okres 3 lat.

   

  Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie przynajmniej 10 uczestników.

  Koszt kursu dla członka W-MIL to 1000 zł, koszt dla osoby nie będącej członkiem W-MIL 1700 zł.

  Po zapisaniu się na kurs wymagamy wpłaty zaliczki 200 zł do końca sierpnia 2023.

  Wpłat prosimy dokonywać na konto:

  28 1140 1111 0000 3048 4600 1013

   

  Zapisy w Biurze W-MIL

  tel. 89 539 19 29 w 1

  kom. 609 690 518, 690 375 553

   

  Serdecznie zapraszamy!

  lek. stom. Anna Lella

  Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

   

  lek. Piotr Szmyt 

  Organizator 

  Następne wydarzenie