07 marca 2024 - 08 marca 2024

Kurs ALS – Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych

Koleżanki, Koledzy,

Warmińsko Mazurska Izba Lekarska po raz kolejny ma przyjemność zaprosić na Kurs ALS – Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych. Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC).

Kurs odbędzie się w dniach 7-8.03.2024r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej (III piętro) w następujących godzinach:
1 dzień – 7 marca: godz. 8:00 – 18:00,
• 2 dzień – 8 marca: godz. 8:00 – 17:00 (w tym około godz. 15:00 egzamin)

Intensywny dwudniowy kurs obejmuje wykłady i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji.
Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie przynajmniej 10 uczestników.

Na 4 tygodnie przed kursem, uczestnicy otrzymują dostęp do platformy CoSy, na której muszą przejść przez e-learning oraz wypełnić pre-test.
W trakcie kursu ćwiczone są m.in. zagadnienia:

– monitorowanie, OZW
– drogi oddechowe, dostęp doszpikowy
– uniwersalny algorytm ALS
– umiejętności nietechniczne w resuscytacji
– etyka i opieka poresuscytacyjna
– tachy- i bradyarytmie
– postępowanie w sytuacjach szczególnych w resuscytacji

Kurs głównie skierowany jest do personelu medycznego, tj. lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek.

W czasie kursu zapewniony jest darmowy coffee corner (kawa, ciasto, herbata) przez cały kurs oraz obiad w obu dniach kursu.

Po pozytywnym ukończeniu kursu, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia kursu ważny w całej Europie przez okres 3 lat.

Kurs prowadzą instruktorzy ERC a nadzór organizacyjno-merytoryczny prowadzi Dyrektor kursu.
W skład Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego, wchodzą następujący instruktorzy, którzy będą prowadzić kurs:
Dyrektor kursu:
mgr Andrzej Mącznik – aktualnie aktywny Dyrektor i Instruktor kursów ALS, EPALS i ITLS członek załogi LPR, 16-letnie doświadczenie zawodowe

Instruktorzy:
dr n. med. Wojciech Stefaniak – aktywny Instruktor ERC kursów ALS, Instructor Potential EPALS, wykładowca UWM w Olsztynie, Szkoła Ratownictwa Medycznego
mgr Łukasz Rozbicki – aktywny Instruktor ERC kursów ALS, Instructor Potential EPALS, wykładowca UWM w Olsztynie, Szkoła Ratownictwa Medycznego
mgr Daniel Rożko – aktywny Instruktor ERC kursów ALS, Instructor Potential EPALS, wykładowca UWM w Olsztynie, Szkoła Ratownictwa Medycznego

Koszt kursu

  • dla członka W-MIL to 1000 zł,
  • dla osoby nie będącej członkiem W-MIL 1800 zł.

Zapisy poprzez wypełnienie poniższego formularza do dnia 10 lutego br.
👉 https://forms.gle/3VB5NbFYCTGccZQK9

❗Warunkiem uczestnictwa w kursie jest opłata do dnia 10 lutego 2024r. ❗

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
28 1140 1111 0000 3048 4600 1013

Serdecznie zapraszamy!
lek. stom. Anna Lella
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

lek. Piotr Szmyt
Organizator