02 grudnia 2023
godz. 10:00

„Jak to powiedzieć?” – jednodniowy warsztat komunikacyjny dla lekarzy

Następne wydarzenie