14 września 2024 - 14 września 2024
  • Konferencje
  • II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „TRAKT GŁOSOWY – Zagadnienia Interdyscyplinarne”

    II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA TRAKT GŁOSOWY – ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE

    Skierowana jest do lekarzy audiologów i foniatrów, otorynolaryngologów, lekarzy innych specjalności oraz pedagogów śpiewu, śpiewaków i logopedów, która odbędzie się 13-14.09.2024 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej Olsztynie. Konferencja ta, to interdyscyplinarny sposób podejścia do zagadnienia profesjonalnego głosu ludzkiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Wokalistyki i Profilaktyki Głosu Profesjonalnego „Voice&Med Arts”, Katedrę i Klinikę Otolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi UWM w Olsztynie, przy współudziale Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie.

    Jest to już druga edycja konferencji, która spotkała się z żywym zainteresowaniem w interdyscyplinarnym środowisku medyczno-muzycznym.