Wnioski

WniosekKategoriaOrganPlik
Wniosek o odroczenie terminu płatności składekTarcza antykryzysowaWMIL
Wniosek o nadanie/odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowejPraktyka LekarskaRPWDL
Wykreślenie praktyki z rejestruPraktyka LekarskaPraktyka zawodowa
Grupowa praktyka lekarska - wpisPraktyka LekarskaPraktyka zawodowa
Grupowa praktyka lekarska - ZAŁĄCZNIK DLA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKIPraktyka LekarskaPraktyka zawodowa
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA I LEKARSKO-DENTYSTYCZNA - wpisPraktyka LekarskaPraktyka zawodowa
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Dokumentacja medyczna WMIL
Wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie A-1Praktyka LekarskaRPWDL
Wniosek o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia Doskonalenie zawodowe RPPKP
Wniosek o pożyczkę KsięgowośćWMIL
Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawoduRejestrWMIL
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dn. 5 grudnia 1996 r.Akty prawne WMIL
Orzeczenie o stanie zdrowia RejestrWMIL
Wniosek o przeniesienie i wpisanie na listę członków RejestrWMIL
Powiadomienie o podjęciu wykonywaniu zawodu RejestrWMIL
Wniosek o wpis do rejestru grupowej praktyki lekarskiejRejestrWMIL


Wniosek o rejestrację grupowej praktyki lekarskie- załącznik dla wspólnikówRejestrWMIL
Wniosek o wpis do rejestru pomiotów wykonujących działalność leczniczą - indywidualna praktyka RejestrWMIL
Wniosek o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształceniaDoskonalenie zawodoweWMIL
Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru.Doskonalenie zawodoweWMIL
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy lub lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską.Doskonalenie zawodoweWMIL
Informacja o formie kształceniaDoskonalenie zawodoweWMIL
Szczegółowy program kształcenia Doskonalenie zawodoweWMIL
Szczegółowy regulamin kształceniaDoskonalenie zawodoweWMIL
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu - wzór Doskonalenie zawodoweWMIL
Formularz zgłoszenia na kurs "Zdrowie publiczne"Doskonalenie zawodowe CMKP
Liczba uzyskanych punktów edukacyjnych Doskonalenie zawodowe WMIL
Wniosek o nadanie odznaczenia "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur"NagrodaWMIL
Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowegoRejestrWMIL