Ubezpieczenia dla Lekarzy

Ubezpieczenia on-line

Dedykowane tylko lekarzom ubezpieczenia domów i mieszkań oraz ubezpieczenie majątku dla podmiotów


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą dot. produktu INTER Ubezpieczenia  dot. oferty nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny.

Szczegóły oferty

opublikowano 9 sierpnia 2021 r.


Komisja Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej rekomenduje zawarcie polisy ubezpieczeniowej na rok 2019-2020 w oparciu o ofertę TU INTER Polska S.A. jako najbardziej przygotowanej do kompleksowego ubezpieczania z tytułu odpowiedzialności zawodowej i odpowiadającej potrzebom ubezpieczeniowym środowiska medycznego.

Ubezpieczenie obowiązkowe nie chroni m.in. przed skutkami szkód w mieniu lub ekspozycji zawodowej, kosztami ochrony prawnej. Zachęcamy do korzystania z oferowanego przez Inter Polska pakietowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty. Jednocześnie Inter Polska dążąc do zapewnienia kompleksowej ochrony lekarzy daje możliwość samodzielnego kształtowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Co jest w pakiecie INTER Lekarz?

 • OC Obowiązkowe
  Chronimy Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oferujemy ubezpieczenie OC Obowiązkowe z sumami gwarancyjnymi dostosowanymi do Twoich potrzeb.
 • OC Dobrowolne
  Jeśli chcesz rozszerzyć ochronę o szkody związane z uszkodzenie mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, proponujemy Ci ubezpieczenie OC Dobrowolne zakresem dostosowane do Twoich potrzeb.
 • INTER Ochrona Prawna
  Zagwarantujemy Ci pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Razem z radcami prawnymi pomożemy wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje finanse i zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.
 • INTER Ochrona HIV/WZW
  Zapewnimy Ci ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta.

Ponadto w załączeniu przesyłamy atrakcyjną na rynku ofertę ubezpieczenia INTER Tour 365 – roczne ubezpieczenie podróżne dedykowane dla przedstawicieli zawodów medycznych i ich rodzin. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie przez 24 h i obejmuje swoim zakresem zarówno podróże w celach wypoczynkowych jak i w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie medycznym ( zagraniczne konferencje, szkolenia, sympozja ).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi ofertami ubezpieczeń TU INTER Polska S.A. dedykowanymi dla branży medycznej

Przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Lekarzy ORL
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
lek. dent. Artur Gołębiowski

W celu wznowienia/zawarcia polisy zapraszamy do siedziby Izby Lekarskiej w Olsztynie ul. Żołnierska 16C, pok. 107 lub pok.113

Osoby do kontaktu:
Eliza Trojanowska-Radyko
89 539-19-29 w. 2

Pakiet Ubezpieczeń dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Inter Tour 365
Ubezpieczenie naruszenia Praw Pacjenta
Ubezpieczenie na wypadek agresji Pacjenta
Inter Ochrona Prawna