Światowy Zjazd Lekarzy Polskich w Olsztynie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

termin XI Kongresu Polonii Medycznej/IV Światowego  Zjazdu Lekarzy Polskich (1- 4 czerwca 2023 r.) jest już coraz bliżej.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania oficjalnej strony wydarzenia, sukcesywnie uzupełnianej o kolejne informacje: https://swiatowyzjazdlekarzypolskich.org . Już wkrótce zostanie tam m.in. opublikowany ostateczny Program Naukowy, opisujący szczegółowo zapowiedziane wcześniej sesje tematyczne.

Wszystkich, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o przyjeździe do Olsztyna, serdecznie zapraszamy do jak szybszego zarejestrowania się – do końca lutego obowiązuje preferencyjna wysokość fee.  Dla uczestników ze Wschodu (kraje spoza UE) jest realizowane wsparcie poprzez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. (*)

Jednocześnie, w imieniu Komitetu Naukowego IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich oraz XI Kongresu Polonii Medycznej informujemy, że od dnia 12.02.2023 do dnia 15.03.2023 można zgłaszać oryginalne prace związane z tematyką zjazdu – „Wyzwania współczesnej medycyny”. Prosimy o wysłanie tytułu doniesienia wraz z listą autorów i streszczeniem pracy (max. 1800 znaków) w języku polskim lub angielskim. Streszczenie dodatkowo powinno zawierać następujące sekcje: (1) materiał i metoda, (2) wyniki (3) wnioski.   Komitet Naukowy Zjazdu dokona oceny nadesłanych streszczeń i podejmie decyzję o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji ustnej lub plakatowej (w formie e-plakatu) lub odrzuceniu pracy do dnia 01.04.2023. Dla pierwszych autorów najlepszych prac – nagroda niespodzianka. Ze względu na formułę edukacyjną zjazdu liczba doniesień oryginalnych jest ograniczona do jednej „sesji doniesień oryginalnych”. Streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mail: kongrespolonii@hipokrates.org

Spotkamy się w dniach 1-4 czerwca 2023 r. w Olsztynie, pięknej stolicy Warmii i Mazur. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń zawodowych lekarzy pracujących w kraju z  rodakami z całego świata. Na kongresy przyjeżdżają lekarze identyfikujący się z kulturą i językiem polskim rozproszeni na wszystkich kontynentach.

Komitetu Naukowego Zjazdu  w ciągu kilku dni obrad zaplanował podjęcie dyskusji wokół najbardziej aktualnych problemów – zgodnie z motywem przewodnim naszego Zjazdu – Wyzwania Współczesnej Medycyny.  Z referatami wystąpią zaproszone osoby ze środowiska akademickiego, które są nie tylko autorytetami w kraju i zagranicą, ale zajmują się kluczowymi i przełomowymi zagadnieniami, które w istotny sposób zmieniły możliwości leczenia najcięższych chorób w praktyce klinicznej na całym świecie. Nie zabraknie paneli dyskusyjnych, warsztatów i innych sesji, jak historyczna, prawo i medycyna.

Serdecznie zapraszamy!

Z pozdrowieniami,

Anna Lella  – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie; Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich oraz XI Kongresu Polonii Medycznej

Sergiusz Nawrocki – Prorektor Collegium Medicum UWM; Przewodniczący Komitetu Naukowego IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich oraz XI Kongresu Polonii Medycznej

Zapraszamy na stronę Wydarzenia: https://swiatowyzjazdlekarzypolskich.org/ 

*Informujemy, że możliwe jest dofinansowanie kosztu udziału w XI Kongresie Polonii Medycznej dla uczestników ze Wschodu (kraje spoza UE ). Wsparcie realizowane jest poprzez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Decyzje co do dofinansowania udziału w wydarzeniu oraz jego wysokości (dofinansowanie częściowe lub całościowe) podejmowane będą indywidualnie na podstawie zgłoszeń poprzez formularz rekrutacyjny: https://docs.google.com/forms/d/13pKOESGGakV_7segV8GQLfVVuXNMObv8TW7VORJ28iA/edit  Proces kwalifikowania uczestników zostanie rozpoczęty w marcu 2023r.

Przeczytaj również

 • Konkursy
 • 31 marca 2023
  XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski pn. "Puls Słowa"

  Uprzejmie informujemy, iż Komisja Kultury ORL w Warszawie organizuje XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski pn. "Puls Słowa".

 • Organizacyjne
 • 21 marca 2023
  III Międzynarodowa Konferencja Geriatryczno-Internistyczna „Senectus"

  Uprzejmie informujemy, iż Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie po raz kolejny objęła patronatem trzecią już Międzynarodową Konferencję Geriatryczno-Internistyczną „Senectus”, która odbędzie się w dniach 19-20.05.2023 r. w Centrum Symulacji Medycznej w Olsztynie oraz online.

  14 marca 2023
  Spot NIL - "Ratowanie życia to nie przestępstwo" - działania dot. "no fault"

  W czwartek 2 marca br. odbyła się premiera filmu "Ratowanie życia to nie przestępstwo", przygotowanego w ramach kampanii społecznej samorządu lekarskiego.