Okręgowa Rada Lekarska

Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej jest lek. dent. Anna Lella

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w VIII kadencji:

lek. dent. Anna Lella Prezes
lek. Józef Korbut Wiceprezes
lek. Piotr SiwikWiceprezes
lek. dent. Katarzyna Żółkiewicz-KabaćWiceprezes
lek. dent. Leszek W. Dudziński Sekretarz
dr n. med. Leszek CichowskiSkarbnik
dr n. med. Beata Januszko-Giergielewicz
dr n. med. Piotr Malinowski
lek. Jarosław Parfianowicz
lek. Marta Szadurska-Noga
lek. Ewa Zakrzewska

Pozostali członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. Stanisław Adamowicz
lek. dent. Anna Andrzejkowicz-Fortuna
lek. Antoni Celmer
lek. Anna Chlebowska-Kulik
lek. Maria Dziejowska
lek. Mirona Flisikowska-Wilczek
lek. dent. Artur Gołębiowski
dr n. med. Zbigniew Gugnowski
dr n. med. Piotr Kocbach
lek. dent. Katarzyna Miśków
dr n. med. Grzegorz Roman
lek. Filip Sokołowski
dr n. med. Ryszard Targoński
dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz
lek. Marek Zabłocki
lek. dent. Alicja Zagożdżon
lek. Roman Żuralski