Oferty Pracy

test
test test

test

Lekarz ginekolog
10.07.2024 Ełk

1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku zatrudni LEKARZA GINEKOLOGA

👉 Zadania na stanowisku:
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Położniczo-Ginekologicznej

👉 Wymagania:
• Podmiot wykonujący działalność leczniczą (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z póź. zm.) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG; w przypadku umowy kontraktowej.
• Dyplom lekarza;
• Prawo wykonywania zawodu lekarza;
• Specjalizacja w dziedzinie położnictwo i ginekologia;
• Polisa OC;
• Orzeczenie/zaświadczenie lekarskie;
• Szkolenie okresowe w zakresie BHP;
Oczekiwania:
• Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
• Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie, w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
• Odporność na stres;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Dobra organizacja pracy;
• Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

👉 Oferujemy:
• Forma i warunki zatrudnienia będą negocjowane w trakcie rekrutacji

👉 Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) bezpośrednio w siedzibie Filii Szpitala w Ełku lub na adres e-mail: punktpodawczy@1wszk.elk.pl lub przesłanie na adres: 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
w Lublinie – Filia w Ełku ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

➡️ KONTAKT TELEFONICZNY ORAZ @:
Z-ca Komendanta filii Szpitala ds. medycznych ppłk Jacek Pawłowicz – tel. 87 621 332 801, adres: jpawlowicz@1wszk.elk.pl lub z Działem Kadr tel: 87 261 332 928/922, adres: kadry@1wszk.elk.pl

Lekarz dentysta
8.07.2024 Ostróda

Centrum Uśmiechu, Ostróda, ul. Wojska Polskiego 3
poszukuje lekarza stomatologa

Nie wymagamy specjalizacji, stawiamy na doświadczenie!

Zapraszamy do współpracy lekarzy dentystów:
• posiadających prawo wykonywania zawodu,
• z doświadczeniem w leczeniu Pacjentów.

Pracując w naszym Zespole, otrzymasz:
• elastyczny grafik – współpraca możliwa od 1 dyżuru w tygodniu,
• dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii, w tym skanery wewnątrzustne 3Shape, tomografia Cefla MyRay czy mikroskop Leica, dzięki którym zadbasz o wszystkie potrzeby Pacjentów,
• możliwość ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń z innymi specjalistami,
• zapełniony grafik Pacjentów oraz możliwość pracy w kilku lokalizacjach,
• pracę na 4 ręce z wykwalifikowanym personelem z użyciem najwyższej jakości materiałów stomatologicznych,
• dostęp do udziału w kursach, szkoleniach, konferencjach lekarskich,
• wsparcie Kierownika Stomatologii i pracowników administracyjnych w codziennej pracy.

aplikuj tutaj 👉 https://tiny.pl/cvwwq

osoba do kontaktu:
Agnieszka Sadecka
nr tel.: 539 096 496
e-mail: agnieszka.sadecka@medicover.pl

➡️ Klauzula informacyjna – Medicover Sp. z o.o. | Centrum Medyczne Medicover

Lekarz dentysta, sp. otrodoncja
5.07.2024 Olsztyn

Kraina Zdrowego Uśmiechu, Olsztyn, ul. Tęczowy Las 5
poszukuje Lekarza Ortodonty

Zapraszamy do współpracy lekarzy dentystów:
• posiadających prawo wykonywania zawodu,
• z doświadczeniem w leczeniu aparatami stałymi, ruchomymi i/lub Invisalign®

Nie wymagamy specjalizacji, stawiamy na doświadczenie!

Pracując w naszym Zespole, otrzymasz:
• elastyczny grafik – współpraca możliwa od 1 dyżuru w tygodniu,
• dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii, w tym skanery wewnątrzustne 3Shape, tomografia Cefla MyRay oraz szeroki zakres aparatów zębowych, m.in. nakładki Invisalign® czy szyny Clear Aligner,
• możliwość ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń z innymi specjalistami,
• zapełniony grafik Pacjentów oraz możliwość pracy w kilku lokalizacjach,
• pracę na 4 ręce z wykwalifikowanym personelem z użyciem najwyższej jakości materiałów stomatologicznych,
• dostęp do udziału w kursach, szkoleniach, konferencjach lekarskich,
• wsparcie Kierownika Stomatologii i pracowników administracyjnych w codziennej pracy.

aplikuj tutaj 👉 https://tiny.pl/cvwwq

osoba do kontaktu:
Agnieszka Sadecka
nr tel.: 539 096 496
e-mail: agnieszka.sadecka@medicover.pl

➡️ Klauzula informacyjna – Medicover Sp. z o.o. | Centrum Medyczne Medicover

Lekarz, sp. chorób wewnętrznych
5.07.2024 Prabuty

Szpital Specjalistyczny w Prabutach (Podmiot Leczniczy Samorządu Województwa Pomorskiego) zatrudni LEKARZA SPECJALISTĘ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH na stanowisku ORDYNATORA/KOORDYNATORA Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Poszukujemy również specjalistę chorób wewnętrznych (lub chcącego się specjalizować) do pracy w oddziale i/lub pełnienia dyżurów.

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki płacowe, elastyczny czas pracy. Dysponujemy mieszkaniem służbowym.

Kontakt:

📞 tel. 602 100 601

📧 mail: k.brzezinski@szpitalprabuty.pl

Lekarz dentysta, sp. ortodoncja
4.07.2024 Ostróda

Centrum Uśmiechu, Ostróda, ul. Wojska Polskiego 3

poszukuje lekarza ortodonty

Zapraszamy do współpracy lekarzy dentystów:
• posiadających prawo wykonywania zawodu,
• z doświadczeniem w leczeniu aparatami stałymi, ruchomymi i/lub Invisalign®

Nie wymagamy specjalizacji, stawiamy na doświadczenie!

Pracując w naszym Zespole, otrzymasz:
• elastyczny grafik – współpraca możliwa od 1 dyżuru w tygodniu,
• dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii, w tym skanery wewnątrzustne 3Shape, tomografia Cefla MyRay oraz szeroki zakres aparatów zębowych, m.in. nakładki Invisalign® czy szyny Clear Aligner,
• możliwość ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń z innymi specjalistami,
• zapełniony grafik Pacjentów oraz możliwość pracy w kilku lokalizacjach,
• pracę na 4 ręce z wykwalifikowanym personelem z użyciem najwyższej jakości materiałów stomatologicznych,
• dostęp do udziału w kursach, szkoleniach, konferencjach lekarskich,
• wsparcie Kierownika Stomatologii i pracowników administracyjnych w codziennej pracy.

Aplikuj tutaj 👉 https://tiny.pl/cvwwq
osoba do kontaktu:
Agnieszka Sadecka
nr tel.: 539 096 496
e-mail: agnieszka.sadecka@medicover.pl

➡️ Klauzula informacyjna – Medicover Sp. z o.o. | Centrum Medyczne Medicover

Lekarz dentysta, sp. endodoncja
4.07.2024 Ostróda

Centrum Uśmiechu, Ostróda, ul. Wojska Polskiego 3

poszukuje lekarza endodonty

Zapraszamy do współpracy lekarzy dentystów:
• posiadających prawo wykonywania zawodu,
• z doświadczeniem w leczeniu endodontycznym z użyciem mikroskopu.

Nie wymagamy specjalizacji, stawiamy na doświadczenie!

Pracując w naszym Zespole, otrzymasz:
• elastyczny grafik – współpraca możliwa od 1 dyżuru w tygodniu,
• dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii, w tym skanery wewnątrzustne 3Shape, tomografia Cefla MyRay czy mikroskop Leica, dzięki którym zadbasz o wszystkie potrzeby Pacjentów,
• możliwość ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń z innymi specjalistami,
• zapełniony grafik Pacjentów oraz możliwość pracy w kilku lokalizacjach,
• pracę na 4 ręce z wykwalifikowanym personelem z użyciem najwyższej jakości materiałów stomatologicznych,
• dostęp do udziału w kursach, szkoleniach, konferencjach lekarskich,
• wsparcie Kierownika Stomatologii i pracowników administracyjnych w codziennej pracy.

Aplikuj tutaj 👉 https://tiny.pl/cvwwq

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Sadecka
nr tel.: 539 096 496
e-mail: agnieszka.sadecka@medicover.pl

➡️ Klauzula informacyjna – Medicover Sp. z o.o. | Centrum Medyczne Medicover

 

Lekarz, sp. medycyna rodzinna
3.07.2024 Dywity

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach poszukuje do pracy w POZ specjalistę medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacji.

• Wynagrodzenie do uzgodnienia
• Wymiar godzin do uzgodnienia

Kontakt:

📞 tel. 516 015 888

📧 mail: sekretariat@sgzozdywity.pl

Lekarz, sp. ginekologia i położnictwo
3.07.2024 Tuławki

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach filia w Tuławkach  poszukuje do pracy w  poradni ginekologiczno-położniczej  specjalistę ginekologii i położnictwa lub lekarza w trakcie specjalizacji.

 • Wynagrodzenie do uzgodnienia
 • Wymiar godzin do uzgodnienia

Kontakt:

📞 tel. 516 015 888

📧 mail: sekretariat@sgzozdywity.pl

Lekarze w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej dla pacjentów poniżej 18. roku życia
02.07.2024 Elbląg

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu poszukuje do współpracy lekarzy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej dla pacjentów poniżej 18. roku życia przy ul. Komeńskiego w Elblągu.
Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

👉 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub na numery telefonów:

📞 (55) 239 45 82, (55) 239 44 01,

📧 ewentualnie na adres e-mail: mkempa-wojtas@szpitalmiejski.elblag.pl lub jwojcik.ess@elblag.com.pl

Lekarz sp. pulmonologia
02.07.2024 Olsztyn

Zatrudnię lekarzy pulmonologów do pracy w Specjalistycznej Poradni Pulmonologicznej przy ulicy Partyzantów 36 w Olsztynie.

Zapraszam do kontaktu osobistego lub telefonicznego 601 921 293 lub 695 416 063

Kierownik NZOZ SPP
Krzysztof Ratyński

Lekarz sp. anestezjologii i intensywnej terapii
1.07.2024 Tczew

Szpitale Tczewskie SA w Tczewie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (pełnienie dyżurów medycznych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii).

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonu 604-504-978, adres e-mail: kadry@szpitaletczewskiesa.pl

Lekarz sp. radiologia i diagnostyka obrazowa
28.06.2024 Zielona Góra

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. zatrudni w Zakładzie Radiologii Klinicznej lekarza specjalistę z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarza w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej, mogącego wykonywać samodzielnie badania.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia

👉 Stawka za nadzór nad gabinetem MR i TK: 100,00 zł/godz.+ 50% wartości badań wykonanych.
👉 Stawka za dyżur zwykły: 180,00 zł/godz. + 50% wartości badań wykonanych.
👉 Stawka za dyżur świąteczny: 200,00 zł/godz.+ 50% wartości badań wykonanych.

Informujemy, że dysponujemy mieszkaniem służbowym.

Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2024r. ‼️

Oferty proszę składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi tutejszego Szpitala – Zielona Góra, ul. Zyty 26.
lub 0683296218, 0683296220 – Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Lekarze - różne specjalizacje
26.06.2024 Inowrocław

„FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Inowrocławiu

zatrudni lekarza:
– okulistę
– dermatologa
– endokrynologa
– laryngologa
– neurologa
– alergologa
– psychiatrę
– pulmonologa
– kardiologa
– chirurga naczyniowego
– ginekologa

Świadczenie usług prywatnych i NFZ

➡️ oferujemy:
– bardzo dobre warunki finansowe
– dogodne godziny pracy
– możliwość mieszkania służbowego

➡️ kontakt:
📞 608-352-884 / 795-560-858
📧 farma-med@ino.biz.pl

Lekarz sp. endokrynologia
26.06.2024 Święta Katarzyna

Zapraszamy do współpracy lekarza endokrynologa (konsultacje w opiece koordynowanej), który dołączy do zespołu Ośrodka Zdrowia w miejscowości Św. Katarzyna (woj. świętokrzyskie).

Gwarantujemy pracę w przyjaznym środowisku i wsparcie doświadczonego zespołu medycznego. Poszukujemy osoby, która z pasją i zaangażowaniem będzie dbała o zdrowie pacjentów.

👉 Oczekiwania:
– dyplom ukończenia studiów medycznych
– specjalizacja z endokrynologii
– aktualne prawo wykonywania zawodu
– orientacja na Pacjenta
– zaangażowanie, empatia i odpowiedzialność

👉 Oferujemy:
– pracę min. 2 dni w miesiącu (z możliwością objęcia pełnego etatu)
– zatrudnienie na kontrakt
– wynagrodzenie: od 150 zł za pacjenta (max 4 pacjentów na godzinę)
– elastyczny czas pracy dostosowany do indywidualnych potrzeb

➡️ Mamy także oferty dla lekarzy POZ (w tej i sąsiedniej miejscowości). Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji.
➡️ kontakt: cv@medrec.pl

Lekarz POZ
25.06.2024 Święta Katarzyna

Lekarz/Lekarka POZ (Św. Katarzyna)

Zapraszamy do współpracy lekarza POZ, który dołączy do zespołu Ośrodka Zdrowia w miejscowości Św. Katarzyna (woj. świętokrzyskie).

Gwarantujemy pracę w przyjaznym środowisku i wsparcie doświadczonego zespołu medycznego. Poszukujemy osoby, która z pasją i zaangażowaniem będzie dbała o zdrowie pacjentów.

👉 Oczekiwania:
– dyplom ukończenia studiów medycznych
– specjalizacja z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
– aktualne prawo wykonywania zawodu
– orientacja na Pacjenta
– zaangażowanie, empatia i odpowiedzialność

👉 Oferujemy:
– pracę 3 dni w tygodniu (do ustalenia)
– zatrudnienie w formie umowy o pracę lub kontrakt
– wynagrodzenie: ok. 15 tys./mc brutto (UoP) (dla wymiaru: 3/5 etatu, czyli 3 dni w tygodniu )/ lub od 220 zł/h (kontrakt).

➡️ Mamy także ofertę dla lekarza POZ (w sąsiedniej miejscowości) na pełen etat. Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji.
➡️ kontakt: cv@medrec.pl

➡️ formularz kontaktowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4621512833804b288f296b9de081849b

Lekarz POZ
25.06.2024 Stara Wieś

Lekarz/Lekarka POZ (Stara Wieś)

Zapraszamy do współpracy lekarza POZ, który dołączy do zespołu Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stara Wieś (woj. świętokrzyskie).

Gwarantujemy pracę w przyjaznym środowisku i wsparcie doświadczonego zespołu medycznego. Poszukujemy osoby, która z pasją i zaangażowaniem będzie dbała o zdrowie pacjentów.

👉 Oczekiwania:
– dyplom ukończenia studiów medycznych
– specjalizacja z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
– aktualne prawo wykonywania zawodu
– orientacja na Pacjenta
– zaangażowanie, empatia i odpowiedzialność

👉 Oferujemy:
– zatrudnienie w formie umowy o pracę lub kontrakt
– wynagrodzenie: 25 tys./mc brutto (UoP) lub od 220 zł/h (kontrakt)
– możliwość zbierania deklaracji
– elastyczny czas pracy dostosowany do indywidualnych potrzeb

➡️ Mamy także ofertę dla lekarza POZ (w sąsiedniej miejscowości) na 3/5 etatu. Zapraszam do kontaktu po więcej informacji.
kontakt: cv@medrec.pl

➡️ formularz kontaktowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=13defd3fdf904707aec2e81634417973

Lekarz dentysta
25.06.2024 Nidzica

Poszukujemy Lekarza Dentysty do gabinetu stomatologicznego w Nidzicy.
Praca z dziećmi i młodzieżą.
Praca bez konieczności wykonywania zabiegów. Możliwość pracy w poszczególne dni tygodnia.
Zapraszamy również lekarzy dentystów emerytów oraz lekarzy po odbytym stażu.
Atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczny czas pracy. Zwrot za koszty dojazdu.
Zainteresowanych ofertą bardzo proszę o przesłanie aplikacji na adres e-mailowy: rekrutacja@possum.com.pl
📞kontakt telefoniczny: Paulina Prokop 880154284

Lekarz dentysta
25.06.2024 Mława

Centrum Uśmiechu w Mławie, ul. Sienkiewicza 29, otwiera się na powiększenie zespołu o ambitnego lekarza dentystę!
Wyróżnia nas zgrany, interdyscyplinarny zespół specjalistów pod kierownictwem lek. dent. spec. ortodoncji Anny Goszczyckiej, otwarty na wzajemne wsparcie oraz dzielenie się wiedzą.
Jeśli kończysz staż podyplomowy lub już masz kilka lat doświadczenia zawodowego, ale chcesz nadal się rozwijać, wybierz się do Mławy! Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, w ramach której przewidzieliśmy pakiet relokacyjny – z myślą o Tobie! 🙂

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeżeli:

• posiadasz aktualne PWZ,
• masz plan na siebie i chcesz pracować w dużym, wielospecjalistycznym zespole,
• są za Tobą pierwsze doświadczenia w cyfrowym środowisku pracy,
• potrafisz pracować zespołowo i jesteś gotowy/gotowa na czerpanie wiedzy garściami.

Dołączając do nas możesz liczyć na:

• pracę z nowoczesnym sprzętem, m.in. 2 mikroskopy Zeiss, skaner wewnątrzustny 3Shape, RVG w gabinecie, tomograf komputerowy,
• komfortowy rozkład gabinetów – 2 gabinety specjalistyczne, 3 gabinety przechodnie oraz gabinet technika elektroradiologii,
• dopasowany do Ciebie grafik (min. 2 dni/tyg), zapełniony prywatnymi pacjentami,
• pracę na 4 ręce i wsparcie stałej, wykwalifikowanej asysty stomatologicznej,
• możliwość udziału w programie mentoringowym Sokrates i programach szkoleniowych Akademii Medicover oraz szkoleniach zewnętrznych na preferencyjnych warunkach – Ty opiekujesz się naszymi pacjentami, a my dbamy o to, żebyś mógł/mogła czerpać jak najwięcej z bycia częścią Medicover Stomatologia,
• wsparcie na każdym etapie naszej współpracy w trosce o Twoje dobre samopoczucie 🙂

Jesteś spoza Mławy i chciałbyś/chciałabyś z nami pracować? Nic straconego!
• Refundujemy koszty dojazdu na spotkanie rekrutacyjne do Centrum Uśmiechu w Mławie.
• Do wynajęcia jest mieszkanie na 1. piętrze naszego Centrum (jedno-/dwupokojowe) z dofinansowaniem przez pierwsze 3 m-ce.
• Pomożemy w akomodacji do nowego miejsca zamieszkania – z przyjemnością pokażemy Ci piękno tego miasta!

➡️ aplikuj tutaj: https://tiny.pl/cvwwq

klauzula informacyjna – Medicover Sp. z o.o. 👉 KLIK! 👈

👉 osoba do kontaktu:
Agnieszka Sadecka
📞 tel.: 539 096 496
📧 e-mail: agnieszka.sadecka@medicover.pl

‼️ data ważności ogłoszenia: 30.09.2024 ‼️

Lekarze - różne specjalizacje
25.06.2024 Grajewo

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie zatrudni:

– lekarza kierującego Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym,

– lekarzy do pracy w ramach ordynacji podstawowej w Oddziale Kardiologii, w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym oraz w Oddziale Rehabilitacji,

– lekarza do pracy w Poradni Rehabilitacji.

Miejsce pracy: Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Kadrowo-Płacowym pod nr tel. (86) 211 91 24, 691 473 231 lub na adres e-mail: kadry@szpital-grajewo.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Lekarz POZ
24.06.2024 Elbląg

NZOZ Twoje Zdrowie w Elblągu nawiąże współpracę z lekarzem POZ  w ramach umowy z NFZ.

Warunki pracy, wynagrodzenie i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt mailowy: r.czemko@twojezdrowie.eu  lub telefoniczny: 881518204

Lekarz Nefrolog - konsultacje zdalne
19.06.2024 praca zdalna

Lekarz Nefrolog – konsultacje zdalne

Zapraszamy do współpracy w zakresie konsultacji nefrologicznych w Opiece Koordynowanej (NFZ).

Lekarzom zapewniamy narzędzia teleinformatyczne i sprawny kontakt z koordynatorem oraz lekarzami POZ, którzy prowadzą danego pacjenta.

Stawka 100 zł/konsultacja.

Kontakt: mateusz@jkmed.pl lub tel. 668147633

Lekarz medycyny pracy
18.06.2024 Olsztyn

Lekarz(-ka) Medycyny Pracy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

PKP S.A. – Odział Kolejowa Medycyna Pracy poszukuje Lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych.

Miejsce pracy: Olsztyn

Co możemy zaoferować?
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• elastyczność – zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, B2B
• elastyczne dostosowanie grafiku, możliwość współpracy w pełnym wymiarze godzin lub na kilka godzin w tygodniu
• produkty firmowe – ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
• szkolenia -zapewniamy szkolenie i nabycie uprawnień kolejowych
• atmosferę – praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
• benefity pozapłacowe – dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wydarzeń kulturalnych i wypoczynku.

Kontakt: Zadzwoń do nas 505 198 184 lub napisz: martyna.gorecka@pkp.pl

Lekarz POZ
6.06.2024 Dubienniki

Gmina Dubeninki poszukuje lekarza‼️

Ważne, by zainteresowana osoba miała możliwość uzyskania kontraktu na prowadzenie praktyki lekarskiej z NFZ w celu świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Dubeninki.

Gmina oferuje lekarzowi:
– pomieszczenia na prowadzenie praktyki lekarskiej
– możliwość ubiegania się o mieszkanie w Żytkiejmach lub w Dubeninkach z komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy zaprasza się w celu uzyskania szczegółowych informacji do Urzędu Gminy w Dubeninkach, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki, tel. 87 615-81-37.

Lekarz - sp. ginekologia i położnictwo
6.06.2024 Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku zatrudni lekarza ginekologa-położnika w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Oferujemy:
• formę zatrudnienia na umowę cywilno-prawną
• atrakcyjne warunki płacy
• dogodne warunki pracy
• możliwość rozwoju zawodowego
• pracę w przyjaznej atmosferze
• benefity pozapłacowe

Dlaczego my:
• 30 lat doświadczenia
• 5 lokalizacji na terenie Słupska
• kładziemy nacisk na wysoką jakość pracy naszej kadry (liczne inwestycje w nowoczesne narzędzia pracy) i obsługi pacjenta (akredytacja POZ i certyfikaty ISO)
• przyjazna atmosfera pracy w zespole, wsparcie współpracowników

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spmzoz-slupsk.pl lub kontakt telefoniczny pod numer: 59 842 28 62

Lekarz sp. pediatrii lub medycyny rodzinnej
6.06.2024 Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku zatrudni lekarza pediatrę (specjalistę pediatrii lub specjalistę medycyny rodzinnej) do pracy w poradni POZ dla dzieci.

Oferujemy:
• formę zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną
• atrakcyjne warunki płacy
• dogodne warunki pracy
• możliwość rozwoju zawodowego
• pracę w przyjaznej atmosferze
• benefity pozapłacowe

Dlaczego my:
• 30 lat doświadczenia
• 5 lokalizacji na terenie Słupska
• kładziemy nacisk na wysoką jakość pracy naszej kadry (liczne inwestycje w nowoczesne narzędzia pracy) i obsługi pacjenta (akredytacja POZ i certyfikaty ISO)
• przyjazna atmosfera pracy w zespole, wsparcie współpracowników

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spmzoz-slupsk.pl lub kontakt telefoniczny pod numer: 59 842 28 62

Lekarz pediatra lub lekarz rodzinny ze znajomością wykonywania bilansów zdrowia i kwalifikacji dzieci do szczepień ochronnych
5.06.2024 Olsztyn

REMEDIUM Indywidualna Praktyka Lekarska HALINA KUBIAK
pilnie zatrudni w przychodni lekarza pediatrę lub lekarza rodzinnego ze znajomością wykonywania bilansów zdrowia i kwalifikacji dzieci do szczepień ochronnych

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• bardzo dobre warunki pracy
• przyjazny zespół przychodni

Forma zatrudnienia: umowa kontraktowa lub umowa zlecenie

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 602 717 877 (lekarz Halina Kubiak) lub kontakt mailowy nzoz-remedium.olsztyn@wp.pl

Lekarz do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
4.06.2024 Ełk

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. pilnie zatrudni lekarzy do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Oferujemy korzystne warunki finansowe i wsparcie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.
Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Kierownik Działu Kadr i Płac: (87) 620 95 68 lub 724 626 724
e-mail: wysocka.j@promedica.elk.pl

Lekarz sp. rehabilitacji medycznej lub w trakcie specjalizacji
4.06.2024 Ameryka k. Olsztynka

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce koło Olsztynka zatrudni lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, lekarza w trakcie specjalizacji lub lekarza zainteresowanego zdobyciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku lekarzy rezydentów jest możliwe przyjęcie więcej niż jednej osoby. Szpital pokrywa koszty szkoleń oraz kursów.

👉 Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa kontraktowa.

👉 Proponujemy dobre warunki pracy w rozwijającym się miejscu oraz w miłej atmosferze.

Kontakt: (089) 519 48 21/67, lub 502 675 375

➡️ Oferty prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21
11-015 Olsztynek
email: m.ksiazek@ameryka.com.pl

Lekarze - różne specjalizacje
3.06.2024 Elbląg

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu poszukuje do współpracy lekarzy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:

– w Zakładzie Rehabilitacji 2 przy ul. Królewieckiej 15 w Elblągu,

– w Izbie Przyjęć przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu (w ramach podstawowej ordynacji),

– w Oddziale Pediatrycznym przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu,

– lekarza nefrologa w Oddziale Wewnętrznym przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu,

– w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu, w tym do pełnienia funkcji kierownika ZOL (od dnia 01.07.2024r.),

– w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu w ramach dyżuru stacjonarnego i pod telefonem.

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub na numer telefonu: (55) 239 45 82 lub (55) 239 44 01, ewentualnie na adres e-mail: mkempa-wojtas@szpitalmiejski.elblag.pl lub jwojcik.ess@elblag.com.pl

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z ofertami zamieszczonymi na stronie Szpitala: http://szpitalspecjalistyczny.elblag.pl/index.php/praca/konkursy-ofert

Lekarz sp. gastroenterologii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, chirurgii onkologicznej
3.06.2024 Świecie

Nowy Szpital w Świeciu poszukuje lekarza do Pracowni Endoskopii.

👉 Opis Stanowiska:
➡️ Świadczenie usług w Pracowni Endoskopii.
➡️ Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
➡️ Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

👉 Wymagania:
➡️ Lekarz z ukończoną specjalizacją w dziedzinie gastroenterologii lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych chirurgii ogólnej, pediatrii, chirurgii onkologicznej posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego.
➡️ Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
➡️ Prawo wykonywania zawodu.
➡️ Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
➡️ Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

👉 Oferujemy:
➡️ Stabilne warunki zatrudnienia,
➡️ Elastyczny grafik,
➡️ Ciekawą i samodzielną pracę w Grupie o ugruntowanej pozycji na rynku,
➡️ Przyjazne środowisko pracy,
➡️ Dobrze wyposażoną pracownię endoskopową,
➡️ Możliwość brania udziału w badaniach klinicznych,
➡️ Możliwość wykonywania badań ECPW.

👉 Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod numer telefonu: 41 240 15 02.

Lekarz sp. medycyna rodzinna
31.05.2024 Lidzbark Welski

NZOZ nawiąże współpracę z Lekarzem Rodzinnym.

Lokalizacja: Lidzbark Welski (warmińsko-mazurskie).

Jesteśmy siecią przychodni medycznych znajdujących się w Lidzbarku, Brodnicy oraz Niechłoninie. W naszym zespole mamy ponad 20 Lekarzy, 17 gabinetów.

👉 Propozycja:
➡️ wizyty prywatne od 150 zł za wizytę
➡️ wymiar czasu pracy do ustalenia z Lekarzem
➡️ umowa b2b
➡️ możliwe mieszkanie

👉 Oczekiwania:
➡️ min. 1 rok doświadczenia
➡️ pełne PWZ
➡️ specjalizacja z medycyny rodzinnej z deklaracjami
➡️ optymizm, pozytywne nastawienie

👉 Zakres leczenia:
➡️ przyjmowanie deklaracji
➡️ kwalifikacje do szczepień dzieci i dorosłych
➡️ w razie potrzeby wizyty domowe

Auty placówki: pełne wyposażenie, elastyczni jeżeli chodzi o możliwości podjęcia współpracy, możliwość pracy w formie dyżurów, możliwość przeprowadzenia zabiegu plastycznego- sala zabiegowa.

Personel: położna (wykonuje USG), pielęgniarki (także wypełnianie dokumentacji medycznej), rejestracja.

Godziny otwarcia przychodni: pon.-pt. 07:00-19:00, sob. 09:00-13:00.

Oprogramowanie: KS-Somed (rozszerzone).

 

Kontakt:

tel. 731 644 255
e-mail: rekrutacjaoqp3@gmail.com 

 

W CV prosimy o zawarcie następującej zgody:

Wyrażam zgodę dla OQP.agency Sp. z o.o. na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego na stanowisko Lekarza oraz przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w okresie najbliższych 5 lat. Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OQP.agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-142), przy ul. Sokołowskiej 7/8.
Lekarz anestezjolog
27.05.2024 Olsztyn

Szpital Malarkiewicz i spółka zatrudni do pracy na stanowisku:

✅ Lekarz Anestezjolog
🔸️ Umowa o pracę (stawka zgodna z siatką płac-posiadanym wykształceniem),
🔸️ Umowa zlecenie,
🔸️ Kontrakt

Oferujemy:
🔹️ Dobre warunki pracy (miła atmosfera, zgrany zespół)

CV prosimy kierować na adres email:
sekretariat@szpital-olsztyn.pl

Lekarz orzecznik
24.05.2024 Elbląg

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu poszukuje LEKARZA ORZECZNIKA

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?

➡️ Zatrudnienie na umowę o pracę:
– trzynastkę,
– premię kwartalną,
– indywidualne nagrody
– dodatek stażowy
– nagrody jubileuszowe.

➡️ Wymiar etatu dopasowany do Twoich potrzeb.

➡️ Pakiet socjalny:
– wczasy pod gruszą,
– dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej
i sportowo-rekreacyjnej,
– dofinansowanie do żłobka, przedszkola.

➡️ Miłą i przyjazną atmosferę pracy.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

➡️ Twoim zadaniem będzie wydawanie orzeczeń na podstawie udostępnionej dokumentacji medycznej.

ZAPRASZAMY LEKARZY POSIADAJĄCYCH:

➡️ specjalizację II stopnia,
➡️ umiejętność obsługi komputera.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
👉 Agata Skwira: agata.skwira@zus.pl , nr tel. 55 641 92 02, kom. 502 009 971,
👉 Anna Ziemba: anna.ziemba@zus.pl , nr tel. 55 641 93 56, kom. 502 009 986,
lub osobiście w Oddziale ZUS w Elblągu, ul. Teatralna 4

Lekarz sp. chirurgia ogólna ORAZ Koordynator pionu chirurgii ogólnej
22.05.2024 Biskupiec

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2023 poz 991  oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

👉 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: chirurgii ogólnej  stacjonarnej i ambulatoryjnej

oraz

👉 na pełnienie funkcji Koordynatora pionu chirurgii ogólnej

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

 

Kod CPV: 85111100-1 Usługi szpitalne chirurgiczne

Oferty należy składać do dnia 17.06.2024r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2024r. do godz.9:30 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Szpitalu w pok. 1150. Istnieje możliwość otrzymania specyfikacji w wersji elektronicznej.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania  konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie szpitala.

Na stronie szpitala będą znajdować się istotne informacje dotyczące konkursu

Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie niezwłocznie po zakończeniu postępowania. Dopuszcza się powiadomienie w wersji elektronicznej,

Osoba do kontaktu: Agnieszka Weraksa tel. 89/715 62 91, aweraksa@szpital-biskupiec.pl

Kod CPV: 85111100-1 Usługi szpitalne chirurgiczne

Lekarz sp. dermatologia
22.05.2024 Ełk

1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku zatrudni:
👉 LEKARZA DERMATOLOGA

Zadania na stanowisku:
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dermatologicznym oraz w Poradni Dermatologicznej.

Wymagania:
• Podmiot wykonujący działalność leczniczą (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z póź. zm.) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG; w przypadku umowy kontraktowej.
• Dyplom lekarza;
• Prawo wykonywania zawodu lekarza;
• Specjalizacja w dziedzinie dermatologia i wenerologia;
• Polisa OC;
• Orzeczenie/zaświadczenie lekarskie;
• Szkolenie okresowe w zakresie BHP;
Oczekiwania:
• Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
• Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie, w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
• Odporność na stres;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Dobra organizacja pracy;
• Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Oferujemy:
• Forma i warunki zatrudnienia będą negocjowane w trakcie rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) bezpośrednio w siedzibie Filii Szpitala w Ełku lub na adres e-mail: punktpodawczy@1wszk.elk.pl lub przesłanie na adres: 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

KONTAKT:
Z-ca Komendanta filii Szpitala ds. medycznych ppłk Jacek Pawłowicz – tel. 87 621 332 801, adres: jpawlowicz@1wszk.elk.pl lub z Działem Kadr, tel.: 87 261 332 928/922, adres: kadry@1wszk.elk.pl

Lekarz do pracy w Izbie Wytrzeźwień
22.05.2024 Olsztyn

Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn poszukuje lekarzy do pracy na umowę zlecenie/prowadzących własną działalność gospodarczą na świadczenie usług medycznych w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych w Olsztynie, ul. Metalowa 5 w miesiącu czerwcu.

Informacje w sprawie warunków zatrudnienia można uzyskać pod numerem: 89 533 12 90 w. 20 lub e-mail: kadry@mzpitu.olsztyn.eu
👉 Osoba do kontaktu: Aneta Szydlik-Kościńska

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
21.05.2024 Olsztyn

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn ogłasza KONKURS na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz. 1515) oraz złożyć dokumenty i oświadczenie określone w § 12 Rozporządzenia MZ z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 430).

Oferty wraz z dokumentami należy złożyć w Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie lub przesłać na adres:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Aleja Warszawska 30,
10-082 Olsztyn
w terminie do 03.06.2024r. w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i numerem telefonem kontaktowego kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 01.07.2024r. w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Al. Warszawska 30.
Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.
Materiały dostępne są w Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i można się z nimi zapoznać w terminie uzgodnionym telefonicznym pod nr telefonu 89 524 53 54.

Lekarz do pracy w Izbie Przyjęć
20.05.2024 Dobre Miasto

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście
zatrudni lekarza w Izbie Przyjęć
na czas zastępstwa w okresie 08.07-16.08.2024 roku
➡️ Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
➡️  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 89 61 68 222
e-mail: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl

Lekarz POZ
20.05.2024 Dobre Miasto

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście
zatrudni lekarza w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
na czas zastępstwa w okresie 16.08-30.08.2024 roku

➡️ Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
➡️ Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 89 61 68 222
e-mail: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl

Lekarz POZ
20.05.2024 Orneta

Krzysztof Kasica NZOZ „ZDROWIE” Poradnia Lekarza POZ
11-130 Orneta, ul. Wodna 1
zatrudni lekarza POZ

Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.

👉 Kontakt:
Krzysztof Kasica 607453252
Dorota Kasica 502613193

Lekarz sp. rehabilitacji medycznej
17.05.2024 Świecie

Zarząd Szpitala w Świeciu zaprasza do współpracy lekarza/lekarzy ze specjalizacją z rehabilitacji leczniczej w dowolnym wymiarze. Prowadzony przez szpital oddział rehabilitacji posiada 18 łóżek, w tym 12 łóżek rehabilitacji neurologicznej oraz 6 łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej. Szpital zapewnia pacjentom oddziału całodobową opiekę lekarską oraz konsultacje specjalistów różnych dziedzin (w tym między innymi neurologów, internistów, ortopedów).

 • Opis stanowiska
  – Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji medycznej w oddziale.
  – Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
  – Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Wymagania
  – Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
  – Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
  – Prawo wykonywania zawodu.
  – Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
  – Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.
 • Oferujemy
  – Stabilne warunki zatrudnienia,
  -Współpraca możliwa jest także w godzinach popołudniowych i/lub w weekendy
  – Duże możliwości rozwoju zawodowego,
  – Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych.

👉 Dane kontaktowe: Tomasz Ławrynowicz tel. 664 921 495, e-mail: tlawrynowicz@nowyszpital.pl

Lekarz sp. medycyny paliatywnej
17.05.2024 Świecie

Szpital w Świeciu zatrudni lekarza specjalistę w oddziale medycyny paliatywnej.

 • Opis stanowiska
  – Świadczenie usług w zakresie medycyny paliatywnej w oddziale.
  – Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
  – Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Wymagania
  – Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie medycyny paliatywnej.
  – Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
  – Prawo wykonywania zawodu.
  – Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
  – Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.
 • Oferujemy
  – Stabilne warunki zatrudnienia,
  – Pełnienie dyżurów,
  – Duże możliwości rozwoju zawodowego,
  – Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr telefonu: 41 240 15 02.

Lekarz sp. internista lub w trakcie specjalizacji
15.05.2024 Barczewo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście ul. Grunwaldzka 10 B, 11-040 Dobre Miasto (woj. warmińsko-mazurskie) pilnie zatrudni lekarza internistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Miejsce udzielania świadczeń: Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

tel.: (089)61-68-222; e-mail: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl

Lekarz sp. chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji
14.05.2024 Ełk

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. pilnie zatrudni lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Oferujemy korzystne warunki finansowe i wsparcie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Kierownik Działu Kadr i Płac: 724 626 724
e-mail: wysocka.j@promedica.elk.pl

Lekarz sp. nefrologii lub chorób wewnętrznych
13.05.2024 Iława

Diaverum to wiodący dostawca usług w dziedzinie opieki nefrologicznej, skupiony na poprawie jakości życia pacjentów z chorobami nerek.

Obecnie do naszego Ośrodka Dializ w Iławie poszukujemy Dyrektora Medycznego

Opis stanowiska:
Zapewnienie wysokiego poziomu opieki lekarskiej Pacjentom Ośrodka Dializ, nadzór merytoryczny nad pracą zespołu oraz monitorowanie procedur i standardów obsługi Pacjenta.

Wymagania:
● Specjalizacja z nefrologii lub chorób wewnętrznych
● Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w placówce medycznej

Oferujemy:
● Atrakcyjne warunki zatrudnienia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
● Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt
● Możliwość dopasowania grafiku do dyspozycyjności
● Przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym i wspierającym zespole
● Wsparcie w ewentualnej relokacji / partycypacja kosztów dojazdów

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: praca@diaverum.com
lub do aplikowania przez naszą stronę Kariera: https://tinyurl.com/4sxmpwk4

Lekarz sp. balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej
13.05.2024 Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej lub lekarza specjalisty po ukończonym lub podjętym kursie podstaw z zakresu balneologii – do pracy w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego W-MOW NFZ do oceny dokumentacji medycznej – e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

W oparciu o obowiązujące przepisy – Lekarz nie może posiadać aktywnej umowy w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również nie może pozostawać w stosunku pracy ze Świadczeniodawcą posiadającym taką umowę.

Jednocześnie informujemy, że informacje dotyczące terminu najbliższego kursu balneologicznego znajdują się na stronie www.balneoklinika.eu

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego pod numerem telefonu 89 678 75 65

Lekarze sp. położnictwo i ginekologia
8.05.2024 Giżycko
Giżycka Ochrona Zdrowia sp z o.o. Pilnie zatrudni Lekarzy ze specjalizacją położnictwo i ginekologia m. Giżycko.
Szczegółowych informacji udziela:
Ordynator Oddziału: Adam Powichrowskii ordynatorginekologia@zozgiz.pl 87-429-67-14
Kierownik Działu ds pracowniczych Emilia Kuprewicz-Hetman ekuprewicz@zozgiz.pl 87 429-66-10
Lekarz rodzinny, internista
8.05.2024 Węgorzewo

Lekarz rodzinny, internista – Węgorzewo

Panda Med Węgorzewo Sp. z o.o. zatrudni lekarzy do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Forma zatrudnienia i warunki pracy do uzgodnienia. Praca od zaraz. Stawka od 180-200 zł/h (do negocjacji w zależności od specjalizacji i ilości godzin).

➡️ Kontakt: e-mail: marta.pietraszkiewicz@grupapandamed.pl

Lekarz POZ
6.05.2024 Sząbruk
Poszukujemy lekarza do pracy w poradni POZ w Sząbruku 2-3 razy w tygodniu. Mile widziana osoba w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej.
Kontakt:
Marek Perliński: 601864226
Beata Perlińska: 509042509
Lekarz - ordynacja podstawowa oraz dyżury medyczne
6.05.2024 Grajewo

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie zatrudni lekarzy do pracy w ramach ordynacji podstawowej oraz dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii oraz w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym.

Miejsce pracy: Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Kadrowo-Płacowym pod nr tel. (86) 211 91 24, 691 473 231 lub na adres e-mail: kadry@szpital-grajewo.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Lekarze sp. chirurgii ogólnej, sp. psychiatrii, sp. anestezjologii i intensywnej terapii
6.05.2024 Biskupiec

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu zaprasza do współpracy od zaraz:

 • lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej do:
  – świadczenia usług w zakresie chirurgii na oddziale chirurgii ogólnej;
  – zabezpieczenia dyżurów lekarskich stacjonarnych i pod telefonem;
  – pracy w poradni chirurgicznej; Chętnie nawiążemy współpracę również z lekarzami posiadającymi uprawnienia do wykonywania badań diagnostycznych w zakresie: USG DOPPLER KOŃCZYN DOLNYCH,
 • lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii do świadczenia usług medycznych w Poradni specjalistycznej oraz udzielania konsultacji dla pacjentów hospitalizowanych,
 • lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – do świadczenia usług na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym.

Oferujemy elastyczne formy zatrudnienia w wysoko wykwalifikowanym zespole, dobre warunki płacowe, pracę w jednostce akredytowanej, nowoczesnej, sukcesywnie modernizowanej i dosprzętowionej.

Zainteresowane osoby prosimy kontakt. nr tel.: 89/715 62 07 lub 89/ 715 62 -91,
mail: info@szpital-biskupiec.pl lub aweraksa@szpital-biskupiec.pl

Lekarze do pracy w izbie przyjęć, w oddziale pediatrycznym, sp. nefrologii, kierownik ZOL
29.04.2024 Elbląg

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu poszukuje do współpracy lekarzy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:

– w Izbie Przyjęć przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu w ramach podstawowej ordynacji,

– w Oddziale Pediatrycznym przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu,

– w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu, w tym do pełnienia funkcji kierownika ZOL (od dnia 01.07.2024r.),

– lekarza nefrologa w Oddziale Wewnętrznym przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu.

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub na numer telefonu: (55) 239 45 82 lub (55) 239 44 01 ewentualnie na adres e-mail: mkempa-wojtas@szpitalmiejski.elblag.pl lub jwojcik.ess@elblag.com.pl

Lekarz rodzinny, internista lub pediatra
28.04.2024 Ochotnica Dolna

NZOZ Hipokrates Ochotnica Dolna zatrudni lekarza rodzinnego, internistę lub pediatrę do POZ mogącego zbierać deklaracje wyboru lekarza.

Pomoc w znalezieniu mieszkania.

Praca przez 5-6 godzin według ustalonego harmonogramu na warunkach do uzgodnienia, z przejęciem poradni POZ na własny rozrachunek po 5 latach.

Kontakt: a_j1@o2.pl, tel: 501348814

Lekarz POZ
26.04.2024 Olsztyn / Stawiguda / Biesal

Lekarz POZ Olsztyn/Stawiguda/Biesal

W związku z ciągłym rozwojem naszej przychodni poszukujemy lekarzy, do pracy w naszych placówkach POZ w Olsztynie, Stawigudzie i Biesalu.

Forma zatrudnienia oraz pozostałe warunki do uzgodnienia.

☎️789345793

📩 kontakt@newlineclinics.com

Lekarz sp. w dz. nefrologii lub chorób wewnętrznych
23.04.2024 Iława

Diaverum to czołowy światowy dostawca usług w dziedzinie opieki nefrologicznej, skupiony na poprawie jakości życia pacjentów z chorobami nerek.
Dysponujemy ponad 30-letnim doświadczeniem w leczeniu chorób nerek – jesteśmy w tej dziedzinie liderem. Obecnie prowadzimy działalność w 24 krajach. Zatrudniamy ponad 13 tysięcy pracowników, świadczących usługi ponad 38 tysiącom pacjentów.

Obecnie do naszego zespołu w Ośrodku Dializ w Iławie poszukujemy Lekarza.

Zakres obowiązków:

● Zapewnienie wysokiego poziomu opieki lekarskiej Pacjentom ośrodka dializ

Wymagania:

● Aktualne prawo wykonywania zawodu
Specjalizacja z nefrologii lub chorób wewnętrznych
● Orientacja na Pacjenta oraz dobra organizacja pracy własnej
● Obsługa komputera, znajomość MS Office

Oferujemy:

● Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
● Elastyczne formy zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie)
● Możliwość dopasowania grafiku do dyspozycyjności
● Pracę w oparciu o najwyższe standardy opieki nad pacjentem na wysokiej jakości sprzęcie specjalistycznym
● Przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym i wspierającym zespole

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 788 646 203
e-mail: praca@diaverum.com
lub do aplikowania: https://tiny.pl/d93rm

Asystentka stomatologiczna/opiekun pacjenta
20.04.2024 Olsztyn

Gabinet stomatologiczny w centrum Olsztyna zatrudni osobę na stanowisko asystentka stomatologiczna / opiekun pacjenta.

Oferujemy:
• pracę w profesjonalnym, doświadczonym zespole;
• miłą atmosferę pracy;
• możliwości rozwoju;
• wsparcie i sprawną organizację pracy;
• elastyczne godziny pracy;
• zatrudnienie na umowę-zlecenie lub b2b (samozatrudnienie).

Oczekujemy:
• umiejętności pracy w zespole;
• wysokiej kultury osobistej;
• empatii;
• odpowiedzialności i punktualności.

Kontakt: tel. 531 421 031 po godz. 20:00. (w ciągu dnia – sms), e-mail: joannmarii@gmail.com

Lekarz dentysta, sp. ortodoncja
19.04.2024 Olsztyn

Lekarz Ortodonta – Medicover Stomatologia
Dołącz do nas i rozwijaj się w gronie najlepszych stomatologów w regionie!

Lokalizacje:

 • Kraina Zdrowego Uśmiechu Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44A
 • Centrum Uśmiechu Ostróda, Wojska Polskiego 3

Zapraszamy do współpracy stomatologów leczących przy użyciu aparatów ruchomych, stałych i nakładek.

Oferujemy:
• Elastyczny grafik - u nas to Ty decydujesz o zakresie współpracy,
• Zapełniony grafik Pacjentów  oraz możliwość pracy w kilku lokalizacjach,
• Dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii, m.in.: mikroskop, skaner czy tomograf,
• Pracę na 4 ręce z wykwalifikowanym personelem z użyciem najwyższej jakości materiałów stomatologicznych,
• Dostęp do udziału w kursach, szkoleniach (w tym autorski program Sokrates, stawiający na wymianę doświadczeń), a także konferencji lekarskich.

Aplikuj lub zadzwoń, by dowiedzieć się więcej!
✉ e-mail: katarzyna.trocewicz@medicover.com
📞 tel.: 539 496 096

Lekarz sp. radiologia
19.04.2024 praca zdalna

Lekarz Radiolog – praca zdalna

Zapraszamy do współpracy w zakresie zdalnego opisywania zdjęć RTG.

Lekarzom opisującym 25-30 zdjęć dziennie zapewniamy stację roboczą.

Stawka 20 zł/opis.

Kontakt: mateusz@jkmed.pl lub tel. 668147633

Lekarz kardiolog zachowawczy
19.04.2024 Bielsk Podlaski

Lekarz – Kardiolog Zachowawczy

Miejsce pracy: Centrum Medyczne przy ul. Kleszczelowskiej 1 w Bielsku Podlaskim

Oferujemy:

• Współpracę na zasadzie partnerskich relacji w zgranym zespole profesjonalistów, pasjonatów kardiologii interwencyjnej.
• Pracę w firmie działającej w oparciu o wartości: człowiek w centrum oraz medycyna na wyróżniającym poziomie.
• Możliwość rozwoju z zakresie kardiologii inwazyjnej oraz elektrofizjologii.
• Dofinansowanie do kursów i szkoleń.
• Formę i zakres współpracy dostosowany do indywidualnych potrzeb (od pełnego etatu w ramach ordynacji dziennej po tryb dyżurowy).

Wymagania:

• Aktualne prawo wykonywania zawodu,
• Ukończona specjalizacja z kardiologii lub 4, 5 rok specjalizacji,
• Doświadczenie w pracy na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
• Praktyczna umiejętność wykonywania badań echokardiograficznych,
• Nastawienie na jakość obsługi Pacjenta oraz ciągły rozwój,
• Umiejętność współpracy w zespole.

Brzmi interesująco? Zapraszamy do kontaktu z hr@scanmed.pl lub telefonicznego 695 808 012

Centrum Kardiologii Scanmed w Bielsku Podlaskim to prężnie rozwijający się ośrodek, specjalizujący się w zabiegach kardiologii interwencyjnej, zarówno w nagłych przypadkach – leczenie ostrych zespołów wieńcowych, jak i planowych zabiegach kardiologicznych. Sercem Oddziału jest Pracownia Hemodynamiki, gdzie wykonywane są zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej. W zakresie zabiegów hemodynamicznych diagnostyka pacjentów prowadzona jest m.in. w oparciu o nowoczesne narzędzia: ultrasonografię wewnątrznaczyniową (IVUS) oraz pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR). CK w Bielsku Podlaskim do jednostka należąca do sieci Centrów Kardiologii prowadzonych przez Scanmed SA – lidera na rynku usług medycznych.
Lekarz do pracy w izbie przyjęć
17.04.2024 Elbląg

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni lekarza do pracy w Izbie Przyjęć przy ul. Komeńskiego 35 w ramach podstawowej ordynacji, tj. w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub na numer telefonu: (55) 239 45 82, (55) 239 44 01 ewentualnie na adres e-mail: mkempa-wojtas@szpitalmiejski.elblag.pl lub jwojcik.ess@elblag.com.pl

Lekarz sp. w dz. chorób wewnętrznych | medycyny rodzinnej | medycyny ogólnej | chirurgii ogólnej | geriatrii | gerontologii | neurologii | psychiatrii
17.04.2024 Elbląg

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu poszukuje do współpracy lekarza specjalistę w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pełnienia funkcji kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu.

Wymagania: wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, lub medycyny ogólnej, lub chirurgii ogólnej, lub geriatrii, lub gerontologii, lub neurologii, lub psychiatrii.

Doświadczenie: co najmniej 5 lat w zawodzie.

Zatrudnienie od dnia 1 lipca 2024r. w uzgodnionej formie. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub na numer telefonu: (55) 239 45 82, (55) 239 44 01 ewentualnie na adres e-mail: mkempa-wojtas@szpitalmiejski.elblag.pl lub jwojcik.ess@elblag.com.pl

Lekarz okulista / okulista dziecięcy
16.04.2024 Olsztyn

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny Polski Związek Niewidomych w Olsztynie, ul. Paukszty 57 serdecznie zaprasza do współpracy:

LEKARZA OKULISTĘ/OKULISTĘ DZIECIĘCEGO

Oferujemy do dyspozycji lekarza:

– gabinet zabiegowy, pole widzenia, OCT
– dostęp do badań laboratoryjnych
– mieszkanie służbowe dwupokojowe na terenie Ośrodka
– stawka godzinowa od 300-350 zł brutto/h
– profesjonalną obsługę rejestracyjno-biurową
– elastyczny czas pracy dostosowany do potrzeb
– stabilne warunki współpracy
– pracę w zgranym zespole
– pacjenci w ramach NFZ oraz prywatni

Wymagamy:
– uzyskany tytuł specjalisty, bądź w trakcie specjalizacji, preferowane ostatnie lata
– mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 89 542 88 02
e-mail: sekretariat@labirynt.pzn.org.pl

Lekarz ginekolog
16.04.2024 Olsztyn

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny Polski Związek Niewidomych w Olsztynie, ul. Paukszty 57 serdecznie zaprasza do współpracy:

LEKARZA GINEKOLOGA

Oferujemy do dyspozycji lekarza:

– gabinet zabiegowy, USG
– dostęp do badań laboratoryjnych
– pracę z położną dostępną w trakcie wizyt
– profesjonalną obsługę rejestracyjno-biurową
– elastyczny czas pracy dostosowany do potrzeb
– stabilne warunki współpracy
– pracę w zgranym zespole
– pacjenci w ramach NFZ oraz prywatni

Wymagamy:
– uzyskany tytuł specjalisty, bądź w trakcie specjalizacji, preferowane ostatnie lata

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 89 542 88 02
e-mail: sekretariat@labirynt.pzn.org.pl

Lekarz sp. chirurgia ogólna
16.04.2024 Olsztyn

Medicover Sp. z o.o., Centrum Medyczne Olsztyn, ul. Piłsudskiego 44A poszukuje osoby na stanowisko:
lekarz – sp. chirurgia ogólna

główne zadania:
• konsultacje i zabiegi „chirurgii małej”
• prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

wymagania wobec kandydatów:
• ukończyłeś/-aś specjalizację lub jesteś w jej trakcie
• obsługa komputera nie jest Ci obca
• posiadasz zdolność do słuchania i rozumienia potrzeb naszych pacjentów

oferujemy:
• elastyczne grafiki
• Twój wellbeing – dostęp do platformy Medicover Benefits*
• dofinansowanie kursów oraz konferencji medycznych
• nagrody w programie płatnych poleceń
• wsparcie na każdym etapie #naszej współpracy
• Twoje dobre samopoczucie i przyjazną atmosferę

sposób aplikowania:
Jeśli gotów jesteś podjąć wyzwanie, jeśli pragniesz być #bohaterem codzienności, czekamy na Twoją aplikację! Dołącz do nas i z nami wspieraj zdrowie naszych pacjentów: https://tiny.pl/drzfw

osoba do kontaktu:
Agnieszka Sadecka, mail: agnieszka.sadecka@medicover.pl, tel. 735 215 036

Lekarz sp. chirurgii lub w trakcie specjalizacji
15.04.2024 Nidzica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zatrudni lekarzy specjalistów bądź lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii.

Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe i dowolne formy zatrudnienia.

Oferty należy kierować na adres Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, lub e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl, numer tel. 89 625 05 35

Lekarz sp. chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji
15.04.2024 Pasłęk

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni lekarzy – do pracy w oddziale wewnętrznym w godzinach ordynacji i na dyżury lekarskie – specjalista chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Zainteresowanych lekarzy prosimy o kontakt: +48 509 998 710 lub +48 604 163 679

Lekarz kardiolog zachowawczy
15.04.2024 Ełk

Lekarz Kardiolog Zachowawczy

Miejsce pracy: Centrum Kardiologii Scanmed przy ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

Oferujemy:

 • Współpracę na zasadzie partnerskich relacji w zgranym zespole profesjonalistów, pasjonatów kardiologii interwencyjnej,
 • Pracę w firmie działającej w oparciu o wartości: człowiek w centrum oraz medycyna na wyróżniającym poziomie,
 • Możliwość rozwoju z zakresie kardiologii inwazyjnej oraz elektrofizjologii,
 • Dofinansowanie do kursów i szkoleń,
 • Formę i zakres współpracy dostosowany do indywidualnych potrzeb (od pełnego etatu w ramach ordynacji dziennej po tryb dyżurowy).

Wymagania:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Ukończona specjalizacja z kardiologii lub 4, 5 rok specjalizacji,
 • Doświadczenie w pracy na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 • Praktyczna umiejętność wykonywania badań echokardiograficznych,
 • Nastawienie na jakość obsługi Pacjenta oraz ciągły rozwój,
 • Umiejętność współpracy w zespole.

Brzmi interesująco? Zapraszamy do kontaktu z hr@scanmed.pl lub telefonicznego 695 808 012

Centrum Kardiologii Scanmed w Ełku to prężnie rozwijający się ośrodek, który realizuje pełen wachlarz zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz z elektrofizjologii. W Centrum realizowany jest całodobowy dyżur hemodynamiczny w razie wystąpienia zawału serca lub innych ostrych zespołów wieńcowych. Poza przyjęciami pacjentów w trybie nagłym, realizuje również skierowania pacjentów z chorobami krążenia na planowe zabiegi kardiologiczne z zakresu hemodynamiki i elektrofizjologii. Całodobową opiekę nad pacjentami pełni wykwalifikowana kadra medyczna – lekarze specjaliści z zakresu kardiologii, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni oraz technicy elektroradiologii.
CK w Ełku do jednostka należąca do sieci Centrów Kardiologii prowadzonych przez Scanmed SA. – lidera na rynku usług medycznych.
Lekarz dentysta
15.04.2024 woj. warmińsko-mazurskie

Poszukujemy Lekarza Dentysty do gabinetu stomatologicznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Praca z dziećmi i młodzieżą.

Praca bez konieczności wykonywania zabiegów. Możliwość pracy w poszczególne dni tygodnia.

Zapraszamy również lekarzy dentystów emerytów oraz lekarzy po odbytym stażu.

Atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczny czas pracy.

Zainteresowanych ofertą bardzo proszę o przesłanie aplikacji na adres e-mailowy: rekrutacja@possum.com.pl

kontakt telefoniczny: 880 154 284

Lekarz dentysta
15.04.2024 Działdowo
Zatrudnię w Działdowie lekarza stomatologa z minimum 3 letnim doświadczeniem (wymagane szkolenia).
Szukam osoby,  która ciągle podnosi swoje kwalifikacje, a  dobro pacjenta stawia na pierwszym miejscu. Pacjenci tylko prywatni. Na początek praca w jeden dzień – środa, czwartek lub piątek.
Ponadprzeciętne wynagrodzenie, 50 procent od obrotu, bardzo dużo pacjentów.
Istnieje możliwość wykupu udziałów w gabinecie. Ogromne możliwości.
Kontakt:  Ewelina, tel. 519 470 256
Lekarz dentysta, sp. stomatologii zachowawczej z endodoncją
12.04.2024 Malbork, Elbląg, Nowy Dwór Gdański, Gdańsk

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,MEWA” nawiąże współpracę z lekarzem dentystą posiadającym specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Stanowisko pracy: pracownik dydaktyczny – kierownik poradni stomatologii zachowawczej z endodocją.

Mile widziani również lekarze dentyści na emeryturze

Posiadamy placówki w Malborku, Elblągu, Nowym Dworze Gdańskim i Gdańsku.

Czas, miejsce i warunki pracy do uzgodnienia.

Zapraszam do kontaktu:

tel.: 607 102 365

email: duodent2011@o2.pl

Lekarz koordynator w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej
11.04.2024 Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie
ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

POSZUKUJE do pracy

KOORDYNATORA w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej

Wymagania:

• Posiadanie tytułu specjalisty: w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub chorób płuc, lub alergologii.

Więcej informacji pod numerami telefonu: (89) 532-29-09, (89) 532-29-01

Lekarz sp. ginekologia i położnictwo
9.04.2024 Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku zatrudni lekarza ginekologa-położnika w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia na umowę cywilno-prawną
 • atrakcyjne warunki płacy
 • dogodne warunki pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • benefity pozapłacowe

Dlaczego my:

 • 30 lat doświadczenia
 • 5 lokalizacji na terenie Słupska
 • kładziemy nacisk na wysoką jakość pracy naszej kadry (liczne inwestycje w nowoczesne narzędzia pracy) i obsługi pacjenta (akredytacja POZ i certyfikaty ISO)
 • przyjazna atmosfera pracy w zespole, wsparcie współpracowników

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spmzoz-slupsk.pl lub kontakt telefoniczny pod numer:  59 842 28 62

Lekarz sp. pediatrii lub medycyny rodzinnej
9.04.2024 Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku zatrudni lekarza pediatrę (specjalistę pediatrii lub specjalistę medycyny rodzinnej) do pracy w poradni POZ dla dzieci.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną
 • atrakcyjne warunki płacy
 • dogodne warunki pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • benefity pozapłacowe

 

Dlaczego my:

 • 30 lat doświadczenia
 • 5 lokalizacji na terenie Słupska
 • kładziemy nacisk na wysoką jakość pracy naszej kadry (liczne inwestycje w nowoczesne narzędzia pracy) i obsługi pacjenta (akredytacja POZ i certyfikaty ISO)
 • przyjazna atmosfera pracy w zespole, wsparcie współpracowników

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spmzoz-slupsk.pl lub kontakt telefoniczny pod numer:  59 842 28 62

Lekarze: sp. medycyna rodzinna, sp. pediatria
3.04.2024 Grudziądz

Przychodnia Kopernika Sp. z o.o. w Grudziądzu zatrudni lekarza w pełnym wymiarze godzin:

 • lekarza medycyny rodzinnej
 • lekarza pediatrę

Oferujemy :

– atrakcyjne wynagrodzenie (300,00 zł za h)

– stabilną współpracę

– forma zatrudnienia i warunki pracy do uzgodnienia

– pracę z wykwalifikowanym zespołem

– miłą atmosferę w zgranym zespole

Kontakt telefoniczny pod numerem :

tel. 602 675 885,  502 217 751

Lekarz sp. medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii lub internista
28.03.2024 okolice Olsztyna

Przychodnia POZ poszukuje lekarza do współpracy.

Szukamy lekarza ze specjalizacją w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii lub internisty lub chcącego rozpocząć specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej.

Bardzo dobre warunki wynagrodzenia. Istnieje możliwość konsultacji z bardziej doświadczonym lekarzem.

Przychodnia zlokalizowana jest w okolicy Olsztyna, woj. Warmińsko-Mazurskie.

Istnieje możliwość zamieszkania.

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt:
Piotr Kazimierczak
tel. +48728427285
Grupa Zdrowie

Lekarz sp. chirurgia dziecięca
25.03.2024 Olsztyn

NZOZ Specjaliści Dziecięcy w Olsztynie zaprasza do współpracy lekarza specjalistę chirurga dziecięcego lub lekarza w trakcie ostatnich lat specjalizacji

Opis stanowiska:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej w ramach NFZ

Wymagania
– Prawo wykonywania zawodu
– Dyplom lekarza
– Lekarz posiadający specjalizację bądź lekarz w trakcie ostatnich lat specjalizacji

Oferujemy
– Indywidualnie dopasowaną formę zatrudnienia i warunki pracy
– Wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy
– Grafik pracy dopasowany indywidualnie do możliwości lekarza

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 662816198 lub mailowy: biuro@specjaliscidzieciecy.pl

Lekarz do pracy na Izbie Przyjęć
20.03.2024 Olsztyn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza do pracy na Izbie Przyjęć

Zadania na stanowisku:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych

Warunki:

 • czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia
 • umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • dyplom lekarza,
 • specjalizacja niewymagana!!
 • prawo wykonywania zawodu lekarza

Oczekiwania:

 • zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne;
 • stały kontakt z kierownikami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Dane do kontaktu:

Lekarz sp. radiologii i diagnostyki obrazowej
20.03.2024 Olsztyn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Zadania na stanowisku:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych

Warunki:

 • czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia
 • umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • dyplom lekarza
 • specjalizacja
 • prawo wykonywania zawodu lekarza

Oczekiwania:

 • zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne;
 • stały kontakt z kierownikami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Dane do kontaktu:

Lekarz sp. rehabilitacja medyczna
20.03.2024 Olsztyn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej

 

Zadania na stanowisku:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych

Warunki:

 • czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia
 • umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • dyplom lekarza
 • specjalizacja
 • prawo wykonywania zawodu lekarza

Oczekiwania:

 • zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne;
 • stały kontakt z kierownikami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Dane do kontaktu:

Lekarz sp. kardiologia
20.03.2024 Olsztyn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii

Zadania na stanowisku:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych

Warunki:

 • czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia
 • umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • dyplom lekarza
 • specjalizacja
 • prawo wykonywania zawodu lekarza

Oczekiwania:

 • zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne;
 • stały kontakt z kierownikami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Dane do kontaktu:

Lekarz sp. chorób wewnętrznych
20.03.2024 Olsztyn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych

Zadania na stanowisku:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych

Warunki:

 • czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia
 • umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • dyplom lekarza
 • specjalizacja
 • prawo wykonywania zawodu lekarza

Oczekiwania:

 • zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne;
 • stały kontakt z kierownikami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Dane do kontaktu:

Lekarz sp. urologia
20.03.2024 Olsztyn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie urologii

Zadania na stanowisku:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych

Warunki:

 • czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia
 • umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • dyplom lekarza
 • specjalizacja
 • prawo wykonywania zawodu lekarza

Oczekiwania:

 • zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne;
 • stały kontakt z kierownikami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Dane do kontaktu:

Lekarz sp. neurologii
20.03.2024 Olsztyn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii

Zadania na stanowisku:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych

Warunki:

 • czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia
 • umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • dyplom lekarza
 • specjalizacja
 • prawo wykonywania zawodu lekarza

Oczekiwania:

 • zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne;
 • stały kontakt z kierownikami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Dane do kontaktu:

Lekarz okulista
19.03.2024 Wąbrzeźno

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. poszukuje Lekarza do Poradni Okulistycznej

👉 Opis stanowiska:

Świadczenie usług w zakresie okulistyki w Poradni Okulistycznej.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

👉 Wymagania:

Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie okulistyki bądź lekarz rezydent po pierwszym roku szkolenia specjalizacyjnego.

Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.

Prawo wykonywania zawodu.

Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

👉 Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Duże możliwości rozwoju zawodowego,

Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych.

👉 Kontakt :

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres: HR@Nowyszpital.pl lub kontakt telefoniczny: 41 240 1701.

Lekarze sp. chorób płuc oraz sp. rehabilitacji medycznej
19.03.2024 Olsztyn

 

 

 

Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie
ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

POSZUKUJE do pracy w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej LEKARZY
specjalistów bądź lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie:
• rehabilitacji medycznej
• chorób płuc

👉 Oferujemy:
• Umowę cywilnoprawną
• Korzystne warunki wynagradzania i pracy
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się placówce, posiadającej akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:
🔶 CV
🔶 List motywacyjny
🔶 Oświadczenie kandydata dotyczące możliwości przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres:, kadry@pulmonologia.olsztyn.pl
Więcej informacji pod numerami telefonu: (89) 532-29-09 (89) 532-29-01

 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, o którym mowa w unijnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnym rozporządzeniu o  ochronie danych osobowych, dalej RODO), uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.
 1. Kto administruje Państwa danymi osobowymi?
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Warmińsko – Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn
 1. Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.
Możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw drogą e-mailową: iod@pulmonologia.olsztyn.pl lub listownie pisząc na nasz adres siedziby wskazany powyżej.
 1. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych oraz okres ich wykorzystywania przez Administratora?
Cele, postawa prawna i okresy przetwarzania:
 • Zawarcie i realizacja umowy o współpracę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ➔ przez okres współpracy.
 • Bieżąca działalność Administratora z wykorzystaniem danych służbowych Współpracownika (np. w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów z kontrahentami, klientami i pacjentami placówek medycznych Administratora), co stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ➔ przez okres współpracy lub do złożenia skutecznego sprzeciwu.
 • Realizacja zobowiązań podatkowych oraz ZUS na podstawie naszego obowiązku prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz szczegółowymi przepisami prawa ➔ przez okres ustawowo wymagany, w szczególności istotny z punktu widzenia przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych (może się to wiązać z zapisywaniem informacji o dacie zalogowania, wylogowania, dokonywanych zmianach, przeglądaniu dokumentów przez użytkownika) – na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zebrane informacje nie będą służyć do monitorowania prawidłowości realizacji umowy ➔ przez okres do wygaśnięcia roszczeń lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa współpracowników i pacjentów oraz ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ➔ przez okres trzech miesięcy od daty zapisu obrazu w rejestratorze lub złożenia skutecznego sprzeciwu.  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią ̨dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator uzyska informację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Monitoring obejmuje infrastrukturę lokalową  Administratora oraz tereny wokół zakładu pracy, w tym parkingi, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych na potrzeby zakładowych organizacji związkowych. W przypadku placówek medycznych Administratora mogą znaleźć zastosowanie przepisy szczególne o sposobie obserwacji pomieszczeń – monitoringu wizyjnym, wynikające  z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W tej jednak sytuacji informacja o zastosowaniu monitoringu wizyjnego przekazana zostanie Państwu w odrębnej  klauzuli.
 • Promocja Administratora poprzez wykorzystanie wizerunku Współpracownika na podstawie odrębnej zgody, tj. art. 6 ust. lit. a) RODO ➔ nie dłużej niż przez okres współpracy lub do momentu wycofania zgody.
 • Skorzystanie przez Współpracownika z sytemu dodatkowych świadczeń – (tzw. benefitów) na podstawie zgody wyrażonej poprzez złożenie wniosku o świadczenie, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ➔ nie dłużej niż przez okres współpracy lub do momentu wycofania zgody.
 • Realizacja szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych Współpracowników, w tym przeprowadzania obowiązkowych szkoleń, np. BHP oraz RODO na podstawie obowiązku prawnego jaki na nas ciąży, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz RODO, jak również na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz uzasadnionego interesu Współpracownika, którym jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ➔ przez okres wymagany przepisami prawa. Maksymalnie do dnia przedawnienia roszczeń Współpracownika w związku z naruszeniem powyższych obowiązków, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu przez okres współpracy lub do złożenia skutecznego sprzeciwu.
 • Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz przepisami ogólnymi, w tym Kodeksem cywilnym ➔ przez okres do wygaśnięcia roszczeń lub do złożenia skutecznego sprzeciwu.
 1. Jakie Państwa dane przetwarzamy i skąd je pozyskujemy?
Przetwarzamy przede wszystkim dane pozyskane bezpośrednio od Państwa jako Współpracowników, w zakresie danych osobowych nam przekazanych.
W ramach realizacji wskazanych celów dane osobowe mogą być też pozyskiwane z rejestrów państwowych oraz od organów administracji publicznej w zakresie dostępnym w tych rejestrach lub przekazywanym przez te organy. Zawsze jednak przy zachowaniu zasady zbierania danych w minimalnym zakresie, niezbędnym od zrealizowania celu.
 1. Czy będziemy przetwarzać Państwa dane należące do szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa?
  • Dane osobowe będące: danymi osobowymi ujawniającymi pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby to tak zwane dane osobowe wrażliwe – należące do szczególnej kategorii w RODO.
  • Przetwarzania danych wrażliwych oraz danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa będziemy dokonywać wyłącznie, gdy będzie to niezbędne do wypełniania obowiązku Administratora wynikającego z przepisów prawa.
 1. Co oznacza przetwarzanie Państwa danych w oparciu o zgodę?
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę to:
 • zgoda jest zawsze dobrowolna;
 • zgoda może być odwołana w każdej chwili w dowolny sposób, w tym osobiście w siedzibie Administratora, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej;
 • wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • brak Państwa zgody lub jej wycofanie, nigdy nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania Współpracownika.
 1. Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe zebrane na potrzeby zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej możemy ujawnić:
 • organom administracji publicznej, m. in. ZUS, KRUS, NFZ, PEFRON, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej – jeśli wynika to z przepisów prawa,
 • dostawcom usług: szkoleniowych, doradztwa prawnego, audytorskich, rachunkowych;
 • zakładowym organizacjom związkowym działającym w zakładach pracy Administratora,
 • partnerom handlowym, kontrahentom, klientom, pacjentom Administratora, otrzymującym dane Współpracowników w celu wskazanym w punkcie 3.2. powyżej,
 • bankom w zakresie realizacji umowy o współpracę i działalności Administratora.
 1. Przekazywanie danych osobowych Współpracownika poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza bezpieczny Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Czy podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych, których możemy od  Państwa żądać w ramach realizacji obowiązków publicznoprawnych jest obligatoryjne. W tej sytuacji będziecie Państwo informowani  o obowiązku podania danych.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z realizacją umowy o współpracę. Jeżeli zbieralibyśmy od Państwa zgodę, to podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne.
 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do własnych danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
 • sprostowania własnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia własnych danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania własnych danych,
 • przenoszenia własnych danych,
 • wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdybyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe z naruszeniem prawa.
Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, o czym była mowa w punkcie 3 niniejszej informacji.
 1. Czy będziemy podejmować decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany ?
W toku realizacji umowy o współpracę nie będziemy podejmować decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie
Lekarz orzecznik
15.03.2024 Olsztyn

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie  poszukuje kandydatów na stanowisko:

Lekarz orzecznik w Warmińsko-Mazurskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej w Olsztynie

Wymiar etatu: do uzgodnienia

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY  – Al. Wojska Polskiego 37, Olsztyn

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • tytuł specjalisty w zakresie danej dziedziny medycyny,
 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.

 

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • doświadczenie w pracy w komisjach lekarskich służb mundurowych lub doświadczenie w orzekaniu o stanie zdrowia dla celów ubezpieczeniowych lub zabezpieczenia społecznego.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • termin: do dnia 31.05.2024 r.
 • miejsce składania dokumentów:

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Pawińskiego 17/21

02-106 Warszawa

na kopercie prosimy zamieścić numer referencyjny2/2024/Lekarz orzecznik”

 

Można aplikować również elektronicznie, wysyłając dokumenty na adres rekrutacja@zer.mswia.gov.pl, wskazując w tytule numer ogłoszenia.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z listą wymaganych dokumentów aplikacyjnych znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/zermswia/2-2024-lekarz-orzecznik

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 47 725 60 74, 47 725 60 52

Lekarz sp. ortopedia i traumatologia
13.03.2024 Grudziądz

NSZOZ OKO-MED

jest  prywatną placówką medyczną działająca od 1998 roku. Świadczymy usługi w zakresie wielospecjalistycznych poradni lekarskich jak i chirurgii jednego dnia.  Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu Lekarza specjalisty w zakresie ortopedii   i traumatolgii  do poradni specjalistycznej z możliwością pracy na bloku operacyjnym. Świadczymy usługi zarówno w ramach NFZ jak  i wizyt komercyjnych. Posiadamy profesjonalne zaplecze techniczne i zaawansowane technologie diagnostyczne.

Miejsce pracy: Mickiewicza 47, Grudziądz

Region: kujawsko – pomorskie

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji;
 • Indywidualnie dopasowaną formę zatrudnienia i warunki pracy;
 • Wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy;
 • Możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, akademiach lekarskich i konferencjach;
 • Możliwość skorzystania z pokoju hotelowego;

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: itsanakas@oko-med.com.pl tel. 600 290 887

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Lekarz stomatolog
7.03.2024 Olsztyn

ProDentis Sebastian Pytlowany zatrudni do swojego zespołu LEKARZA STOMATOLOGA

Oferujemy:
• indywidualne wynagrodzenie
• stałe wsparcie asysty stomatologicznej oraz personelu rejestracji
• przyjemne miejsce pracy w nowoczesnym gabinecie wyposażonym w wysokiej jakości materiały stomatologiczne
• grafik pracy dopasowany indywidualnie do możliwości Lekarza Stomatologa
• serdeczną atmosferę i pomoc zespołu wspierającego

Oczekujemy:
• wykształcenie kierunkowe – dyplom Lekarza Dentysty
• doświadczenie zawodowe

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na sebastian.pytlowany@gmail.com

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatkami/Kandydatami.

Prosimy o załączenie klauzuli RODO do CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Lekarz sp. pediatrii, neurologii dziecięcej, genetyki klinicznej
6.03.2024 Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zatrudni w Pododdziale Neurogenetyki i Chorób Rzadkich lekarza w trakcie specjalizacji lub specjalistę w zakresie pediatrii, neurologii dziecięcej, genetyki klinicznej.

Forma zatrudnienia oraz warunki płacowe do uzgodnienia.

👉 kontakt e-mail: neurogenetyka@wssd.olsztyn.pl lub kadry@wssd.olsztyn.pl
👉 tel.: +48609866488 lub +48895393457

Lekarz POZ
4.03.2024 Rybno

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie
ul. Zajeziorna 58 , 13-220 Rybno

zatrudni lekarza POZ

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

kontakt: 23 696 60 24; 23 696 70 33

Lekarz sp. choroby wewnętrzne
28.02.2024 Ełk

1.Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku zatrudni:

LEKARZA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Wymagania niezbędne:

 • Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Oferujemy:

 •  Forma i warunki zatrudnienia będą negocjowane w trakcie rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) bezpośrednio w siedzibie Filii Szpitala w Ełku lub na adres e-mail: kadry@1wszk.elk.pl.

lub przesłanie na adres: 1.Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie–Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk

KONTAKT TEL.

tel. 87 261 332 928/922

Lekarz sp. w dz. rehabilitacji medycznej
26.02.2024 Świecie

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu poszukuje lekarza ze specjalizacją w zakresie rehabilitacji medycznej.

Opis stanowiska
Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji medycznej w oddziale.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania
Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
Prawo wykonywania zawodu.
Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy
Stabilne warunki zatrudnienia,
Pełnienie dyżurów,
Duże możliwości rozwoju zawodowego,
Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod numer telefonu: +48 517 369 690

Lekarz sp. w dz. anestezjologii i intensywnej terapii
26.02.2024 Wąbrzeźno

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. poszukuje lekarza ze specjalizacją w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Opis stanowiska
• Świadczenie usług w zakresie anestezji i intensywnej terapii na bloku operacyjnym w ramach kontraktu z NFZ.
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania
• Specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
• Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
• Prawo wykonywania zawodu.
• Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
• Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy
• Współpracę w oparciu o różne formy zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenie, kontrakt,
• Możliwość pracy w godzinach dopołudniowych, jak i w formie dyżurów,
• Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
• Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy,
• Stabilne warunki pracy.

Kontakt
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel: +48 41 240 1701

Lekarz ortodonta
23.02.2024 Olsztyn

Lekarz Ortodonta – Medicover Stomatologia
Dołącz do nas i rozwijaj się w gronie najlepszych stomatologów w regionie!
Lokalizacje: Kraina Zdrowego Uśmiechu Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44A
Centrum Uśmiechu Ostróda, Wojska Polskiego 3
Zapraszamy do współpracy stomatologów leczących przy użyciu aparatów ruchomych, stałych i nakładek.
Oferujemy:
• Elastyczny grafik - u nas to Ty decydujesz o zakresie współpracy,
• Zapełniony grafik Pacjentów oraz możliwość pracy w kilku lokalizacjach,
• Dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii, m.in.: mikroskop, skaner czy tomograf,
• Pracę na 4 ręce z wykwalifikowanym personelem z użyciem najwyższej jakości materiałów stomatologicznych,
• Dostęp do udziału w kursach, szkoleniach (w tym autorski program Sokrates, stawiający na wymianę doświadczeń), a także konferencji lekarskich.

Aplikuj lub zadzwoń, by dowiedzieć się więcej!
https://tiny.pl/cvwwq
tel.: 539 496 096

Lekarz dentysta
22.02.2024 Olsztyn

Podejmę współpracę / ZATRUDNIĘ lakarza DENTYSTĘ w Olsztynie

Zapewniamy nowoczesny sprzęt, najlepsze materiały, bazę pacjentów, pomoc wykfalifikowanej asysty, wsparcie merytoryczne, pracę w przyjaznej atmosferze, w ustalonych godzinach oraz komfortowych warunkach (gabinety na ul. Jagiellońskiej i Kołobrzeskiej)

www.dentysta.expert

PLACÓWKI MEDYCZNE

888-960-490

Lekarz ortopeda lub w trakcie ostatnich lat specjalizacji
22.02.2024 Olsztyn

#Olsztyn #WarmińskoMazurskie #Ortopedia

Poszukiwani Lekarze Specjaliści!

Szukamy doświadczonych lekarzy ortopedów lub osób w trakcie ostatnich lat specjalizacji, które są zainteresowane udzielaniem świadczeń w sektorze prywatnej ochrony zdrowia lub/i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gdzie i jak?

Lecznica Chirurgiczno – Ortopedyczna Eskulap to przychodnia zlokalizowana w Olsztynie, w dzielnicy Likusy. Nasza placówka działa od 1992 roku i świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, zarówno w ramach NFZ jak i prywatnie. Cechuje nas zaangażowanie i dobra organizacja pracy, otwartość na nowe pomysły i długoletnia tradycja. Zachęcamy do zapoznania się z naszym nowoczesnym obiektem na stronie: https://eskulap.olsztyn.pl/

Forma współpracy

Umowa cywilnoprawna lub kontrakt

Czas pracy i wynagrodzenie

Proponujemy elastyczne godziny pracy w oparciu o ustalony grafik (poniedziałek-sobota) na korzystnych zasadach wynagradzania (procent od wykonanej procedury). W związku z tym, stawka godzinowa wygląda następująco: 162 zł – 203 zł za procedury w ramach NFZ (4-5 konsultacji bez usług dodatkowych), 510 zł – 680 zł za procedury prywatne (3-4 konsultacje bez usług dodatkowych). Podane stawki stanowią pewną wizualizację i podlegają negocjacjom w zależności od wiedzy i doświadczenia kandydata.

Wyposażenie Lecznicy

 • gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, sala operacyjna, sala wybudzeniowa USG, RTG

Dlaczego warto z nami pracować?

 • jesteśmy na rynku medycznym od ponad 30 lat
 • sukcesywnie podnosimy poziom kwalifikacji naszego zespołu i zakres świadczonych usług medycznych
 • oferujemy obsługę administracyjną (np. sprawy rejestracyjne, ubezpieczeniowe, doradztwo prawne),
 • oferujemy obsługę medyczną (np. możliwość zakupienia wyposażenia i sprzętu pod indywidualne potrzeby specjalisty),
 • oferujemy promocję działalności i specjalizacji (np. obsługa profilu “Znanylekarz”, pozycjonowanie),
 • posiadamy zintegrowany system informatyczny do rejestracji pacjentów i prowadzenia dokumentacji medycznej (Kamsoft).
 • jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i pomysły

Prosimy o kontakt mailowy na eskulapbrzozowa@gmail.com

Lekarz specjalista w zakresie psychiatrii
20.02.2024 Wąbrzeźno

Opis stanowiska
Świadczenie usług w zakresie psychiatrii w poradni zdrowia psychicznego.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania
Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie psychiatrii.
Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
Prawo wykonywania zawodu.
Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy
Stabilne warunki zatrudnienia,
Pełnienie dyżurów,
Duże możliwości rozwoju zawodowego,
Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod numer telefonu: 41 240 17 01.

Lekarz rezydent z następujących dziedzin: radiologia i diagnostyka obrazowa
20.02.2024 Świecie

Nowy Szpital w Świeciu podejmie współpracę z lekarzem rezydentem z następujących dziedzin: Radiologia i Diagnostyka Obrazowa
Opis stanowiska:
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem rezydentury, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
Wymagania:
• Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,
• Prawo wykonywania zawodu,
• Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych,
• Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.
Oferujemy
• Stabilne warunki zatrudnienia,
• Elastyczny grafik,
• Ciekawą i samodzielną pracę w Grupie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Przyjazne środowisko pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod numer telefonu: 517369690

Lekarz do poradni ginekologicznej i na oddział ginekologiczny
16.02.2024 Nowe Miasto Lubawskie

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim zatrudni lekarza do poradni ginekologicznej i do oddziału ginekologicznego.

 

Kontakt:

607 655 030

e-mail: sekretariat@szpitalnml.pl

LEKARZ SPECJALISTA LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI W ZAKRESIE INTERNY
15.02.2024 Nidzica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica
ZATRUDNI

LEKARZY SPECJALISTÓW BĄDŹ LEKARZY W TRAKCIE SPECJALIZACJI
W ZAKRESIE:

• INTERNA

Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe
i dowolne formy zatrudnienia.

Oferty należy kierować na adres Zespół Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
lub na adresem e:mail: szpital@zoz.nidzica.pl, tel. 89 625 05 35

Lekarz planujący rozpoczęcie specjalizacji z medycyny rodzinnej w trybie rezydenckim
12.02.2024 Mrągowo

Przychodnia Mazur Med w Mrągowie zaprasza lekarzy planujących rozpoczęcie specjalizacji z Medycyny Rodzinnej w trybie rezydenckim. W przychodni oprócz POZ pracują: neurolog, alergolog, ginekolog, endokrynolog, diabetolog.
Do dyspozycji USG, holter ciśnieniowy, spirometr. Realizujemy Opiekę Koordynowaną.
Dopłata do rezydentury od 5tys. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: gosiap66@wp.pl lub po telefonem 667762345

Lekarz dentysta w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją
12.02.2024 Bartoszyce

Gabinet Stomatologiczny MALDENT znajdujący się w Bartoszycach/70km od Olsztyna poszukuje pracownika na stanowisko lekarza dentysty w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

0ferujemy pracę w dobrze wyposażonym gabinecie.

posiadamy mikroskop, pantomograf, mikrosilniki endodontyczne, rvg,skaner wewnątrzustny, soan-znieczulenia komputerowe…
pracujemy na wysokiej jakości materiałach i sprzęcie.
praca na cztery ręce,
wsparcie ze strony drugiego lekarza,
pomoc w rozwoju-kształceniu (kursy,szkolenia tematyczne),
pełny grafik prywatnych pacjentów,
elastyczne godziny pracy,
serdeczna atmosfera.
Ofertę kierujemy do osób zarówno z krótszym jak i dłuższym stażem zawodowym, które pracują w powiększeniu bądź chcą rozpocząć w nim pracę w czym bezwzględnie pomożemy.

Stawiamy ogromny nacisk na rozwój i samodoskonalenie.

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z managerem gabinetu bądź mailowy

Deputat Daniel tel. 501082411

mail: maldent.stomatologia@gmail.com

Lekarz do poradni POZ
8.02.2024 Dąbrówno

Zatrudnię w dowolnym wymiarze czasu pracy lekarza w poradni POZ w NZOZ Eskulap w Dąbrównie.

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Małgorzata Suwała tel. 509 198 028

Lekarz sp. medycyny rodzinnej
7.02.2024 Kęsowo

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie zatrudni lekarza medycyny rodzinnej z aktywną listą.

Oferujemy:
– umowę o pracę na świadczenie usług lub kontrakt,
– pełen etat lub godziny pracy do uzgodnienia,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– możliwość awansu,
– możliwość dodatkowej pracy komercyjnie (np. medycyna pracy),
– możliwość korzystania z specjalistycznego nowoczesnego sprzętu USG w gabinecie lekarskim,
– bardzo dobre warunki pracy,
– przyjazna atmosfera,
– płatny urlop,
– parking,
– mieszkanie w atrakcyjnym miejscu do wyboru,
– możliwość zakupu działki w atrakcyjnej cenie;
Zainteresowane osoby, zapraszamy do kontaktu telefonicznego 888 233 489 lub mailowego: przychodnia.kesowo@op.pl

Lekarz do kwalifikacji kandydatów na dawców krwi i jej składników
7.02.2024 Ełk

Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ w Ełku zatrudni lekarza do kwalifikacji kandydatów na dawców krwi i jej składników.

Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 663 600 261 lub kadry@wckik.pl

Lekarz dentysta
6.02.2024 Działdowo

Gabinet stomatologiczny w Działdowie podejmie współpracę z lekarzem dentystą. proponowana stawka to 50%.

Więcej informacji pod numerem tel. 539 473 539

Lekarz okulista
6.02.2024 Francja

Poszukujemy lekarza okulistę do prywatnej kliniki okulistycznej usytuowanej w regionie Île-de-France.

Szczegóły: https://ipfmedical.pl/oferty/lekarz-okulista-francja-region-ile-de-france-dep-yvelines/

Kontakt: Katarzyna Surowa-Wierzbicka, Specjalista ds. rekrutacji IPF MEDICAL

tel. +48 512 737 921

mail: katarzyna.wierzbicka@ipfmedical.pl

www.ipfmedical.pl

Lekarz neurolog
6.02.2024 Francja

Poszukujemy lekarza neurologa do prywatnego centrum medycznego usytuowanego we wschodnim regionie Francji.

Szczegóły: https://ipfmedical.pl/oferty/lekarz-neurolog-centrum-medyczne-wschodnia-francja/

Kontakt: Katarzyna Surowa-Wierzbicka, Specjalista ds. rekrutacji IPF MEDICAL

tel. +48 512 737 921

mail: katarzyna.wierzbicka@ipfmedical.pl

www.ipfmedical.pl

Lekarz dentysta
5.02.2024 Olsztyn

Podejmę współpracę / ZATRUDNIĘ lekarza DENTYSTĘ w Olsztynie

zapewniamy nowoczesny sprzęt, najlepsze materiały, pacjentów, pomoc asysty, wsparcie merytoryczne, pracę w przyjaznej atmosferze, w ustalonych godzinach oraz komfortowych warunkach (gabinety na ul. Jagiellońskiej i Kołobrzeskiej)

www.dentysta.expert

PLACÓWKI MEDYCZNE

888-960-490

Lekarz sp. choroby wewnętrzne
1.02.2024 Pasłęk

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zatrudni lekarzy
do pracy w oddziale chorób wewnętrznych w godzinach ordynacji i na dyżury lekarskie – specjalista chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Zainteresowanych lekarzy prosimy o kontakt: +48509998710 lub +48604163679

Lekarz do pracy w poradni POZ
1.02.2024 Olsztyn

 

Zatrudnię w dowolnym wymiarze czasu pracy  lekarza w poradni POZ w Olsztynie przy ul. Świtycz-Widackiej 3.

Możliwa jest też praca w dni robocze od godz. 16 do godz. 18.

Warunki i wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

 

Bogusława Solnica, tel. +48505197240