Okręgowy Sąd Lekarski

KOMUNIKAT!

W związku z zagrożeniem epidemicznym na podstawie Zarządzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 22 października 2020r. oraz Zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 22 października 2020r. do czasu odwołania wszystkie przesłuchania, posiedzenia oraz rozprawy zostały odroczone. O nowych terminach strony i świadkowie zostaną powiadomieni z urzędu drogą elektroniczną, telefoniczną lub drogą pocztową.


Okręgowy Sąd Lekarski jest organem Okręgowej Izby Lekarskiej i zajmuje się sprawami odpowiedzialności zawodowej lekarzy, zgodnie z art. 53 Ustawy o Izbach Lekarskich:

 1. Okręgowy Sad Lekarski, rozpatruje sprawy wniesione do Sądu przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który kieruje do Sądu wnioski o ukaranie lekarzy po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
 2. Sąd Lekarski po rozpoznaniu sprawy wydaje orzeczenie, którym może uniewinnić lekarza lub uznać go winnym i ukarać karą przewidzianą w Ustawie o Izbach Lekarskich.
 3. Od orzeczenia OSL przysługuje wszystkim stronom prawo odwołania do Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Postanowienia OSL są prawomocne i niezaskarżalne. Ponadto Sąd rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie.

Biuro Sądu Lekarskiego ul. Żołnierska 16 c, pok.  202, 10-561 Olsztyn
tel. 89 539 19 29 w. 5
e-mail: o s l . o l s z t y n @ h i p o k r a t e s . o r g

OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI VIII KADENCJI (2018-2022) w składzie:

Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego jest: lek. Piotr M. Niemier

Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego:

 1.  dr n. med. Tomasz Bujnowski
 2.  lek. dent. Krystyna I. Przybyłek

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego:

 1. dr n. med. Krzysztof J. Bednarski
 2. lek. dent. Krzysztof Cieciuch
 3. lek. Anna W. Betley-Duda
 4. dr n. med. Tomasz Bujnowski
 5. lek. Danuta Dąbrowska-Parfianowicz
 6. dr n. med. Maria Dowgird
 7. dr n. med. Michał Grabala
 8. lek. Andrzej Górski
 9. lek. Emilia I. Klimek-Krankowska
 10. lek. Witold J. Kołtun
 11. lek. dent. Julia J. Kopańska
 12. lek. Anna M. Krakowińska
 13.  dr n. med. Krzysztof Z. Lejmanowicz
 14.  lek. Tomasz Lewandowski
 15.  lek. Andrzej Lipiński
 16.  lek. Irena H. Mierzejewska-Grabowska
 17.  lek. dent. Magdalena Milbrat-Pyżyńska
 18.  lek. Stanisław J. Niepsuj
 19.  lek. Iwona Nowagiel
 20.  dr n. med. Wiesław Pesta
 21.  lek. Maria G. Pieszak
 22.  dr n. med. Artur W. Piktel
 23.  lek. Katarzyna A. Price
 24.  lek. Marek H. Sajkowski
 25.  lek. dent. Marcela Sajkowska
 26.  lek. Andrzej P. Sęk
 27.  lek. Grażyna M. Sorbaj-Sucharska
 28. lek. Grażyna Sykisz-Mikucka
 29.  lek. Elżbieta M. Tańcula
 30.  lek. dent. Anna Wojciechowska
 31. lek. Krzysztof Woźniak
 32.  lek. Marek Woźniak