Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem epidemicznym na podstawie Zarządzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 22 października 2020r. oraz Zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 22 października 2020r. do czasu odwołania wszystkie przesłuchania, posiedzenia oraz rozprawy zostały odroczone. O nowych terminach strony i świadkowie zostaną powiadomieni z urzędu drogą elektroniczną, telefoniczną lub drogą pocztową.


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej to niezależny organ Okręgowej Izby Lekarskiej, który prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów za czyny sprzeczne z przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza,  z zasadami etyki i deontologii zawodowej (zgodnie z art. 21 pkt. 5 ustawy z dn. 02 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U.2015 poz.651).

Do Rzecznika można zwrócić się w chwili, gdy przypuszcza się popełnienie przez lekarza przewinienia zawodowego, w szczególności zaś lekarz lub lekarz dentysta wykaże się niedostateczną starannością podczas diagnostyki lub gdy postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej i narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza.

Zadaniem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jest ustalenie czy doszło do zaniedbania w wykonywaniu obowiązków, jeżeli OROZ stwierdzi, że do incydentu doszło należy niezwłocznie zebrać, zabezpieczyć i utrwalić dowody dla sądu lekarskiego.

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: ul. Żołnierska 16C, pok. 203, 10-561 Olsztyn

tel. 89 539 19 29 w. 4,
e-mail:a.januszewicz@hipokrates.org

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej jest: lek. Mirosława Kozłowska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

 • I zastępca – dr n. med. Małgorzata Muzolf
 • II zastępca – lek. dent. Leszek Czapliński
 1. lek. Jarosław Abramczyk
 2. lek. Kazimierz Barwiński
 3. lek. Marek Bieniecki
 4. lek. Adam Bok
 5. lek. Otylia Borzuchowska
 6. lek. Wojciech Broszkiewicz
 7. dr n. med. Jan Bykowski
 8. lek. dent. Małgorzata Eliszewska
 9. lek. Anetta Graczykowska
 10.  lek. dent. Eugeniusz Grygoruk
 11.  lek. Patryk Jancewicz
 12.  lek. Jerzy Komarzewski
 13.  dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk
 14.  lek. Piotr Kulpaka
 15.  lek. dent. Regina Łukaszewicz
 16.  lek. Jan Łukaszuk
 17.  lek. Danuta Markowska
 18.  lek. Ewa Miłosz
 19.  lek. Joanna Misiewicz
 20.  lek. Danuta Orłowska-Kołtun
 21.  lek. Danuta Osmolińska-Topolska
 22.  dr n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
 23. 23. lek. Rafał Patalon
 24. 24. dr n. med. Brygida Piotrowska-Wróbel
 25.   lek. dent. Edyta Pulińska
 26.  lek. Jadwiga Reutt
 27.  lek. Ewa Sankowska
 28.  lek. Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk
 29.  lek. Sławomir Szymański
 30.  lek. Mateusz Tyllo
 31.  lek. Halina Walas