Uwaga lekarze dentyści!

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia umownego okresu rozliczeniowego dotyczącego OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA (ORP) – 22 września 2024 r., przypominamy, że w sytuacji przedłużenia uprawnień można dokonać w następujący sposób:

1) ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem  i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu

lub

2) ukończenie innego niż wskazane w pkt 1 (Dz. U. 2021 poz. 1941 art. 33n) szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych (skutkujące uzyskaniem 20 pkt) oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu każdego z tych szkoleń

lub

3) udział w krajowych lub międzynarodowych kongresach, zjazdach, konferencjach czy sympozjach naukowych poświęconych zagadnieniom, o których mowa w pkt 2 (Dz. U. 2021 poz. 1941 art. 33n)

lub

4) wygłoszenie wykładu lub wystąpienia w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2 (Dz. U. 2021 poz. 1941 art. 33n), na krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.

Należy nadmienić, że zgodnie z interpretacją Naczelnej Izby Lekarskiej, utrata ważności dotychczasowych uprawnień (certyfikatów) w dniu 22 września 2024 r., nie oznacza pozbawienia Państwa prawa do wykonywania zdjęć RTG.  W dniu 23 września 2024 r. rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy, w którym powinno się  dopełnić obowiązku doskonalenia zawodowego,  w zakresie ORP, który zakończy się w dniu 22.09.2029 r.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Warmińsko Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie planuje we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską, zorganizować we wrześniu bieżącego roku, szkolenie z przedmiotowego tematu, które zakończone zostanie wewnętrznym egzaminem. Szkolenie  to, według założeń, ma mieć formułę hybrydową (adekwatną do proponowanego przez Ośrodek Kształcenia NIL w Warszawie), w ramach której spotkanie stacjonarne wraz z egzaminem odbyłoby się w Olsztynie, w siedzibie naszej izby.

W związku z powyższym celem ustalenia skali zainteresowania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie deklaracji do udziału w tym wydarzeniu szkoleniowym. Pozwoli to nam przygotować harmonogram działania i zaplanować szkolenie.

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres: olsztyn@hipokrates.org w terminie do 10 maja 2024 roku.

Kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji: Maciej Konopka, tel. 690104481, mail: m.konopka@wmil.olsztyn.pl

Przeczytaj również

23 maja 2024
XXXIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy

Z radością informujemy, iż kolejne już - XXXIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy - odbędą się w dniach 29 sierpnia - 1 września 2024 r., tym razem na jeziorze Ryńskim, w Porcie „Bocianie Gniazdo” w Rynie.

17 maja 2024
XXVI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy - 16-18 maja 2024 - Łódź

Trwa XXVI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy, w którym udział biorą m.in. Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie - Delegaci na KZL. Tym razem obrady odbywają w Łodzi. Jedną ze spraw poddanych pod głosowanie będzie nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej, która w ostatnim czasie wzbudzała niemało emocji...

15 maja 2024
Konferencja Naukowa „Miejsce i rola fizjoterapii uroginekologicznej w medycynie”

Już 24 maja 2024 roku w Olsztyńskiej Szkole Wyższej odbędzie się Konferencja naukowa „Miejsce i rola fizjoterapii uroginekologicznej w medycynie”, organizowana w ramach XVIII Warmińsko-Mazurskiego Dnia Fizjoterapii. WMIL objęła Wydarzenie patronatem honorowym.