Adres
 • Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska
 • ul. Żołnierska 16c, 10-561 Olsztyn
Dane kontaktowe
 • 89 539 19 29, 690 375 553
 • o l s z t y n @ h i p o k r a t e s . o r g
Godziny pracy
 • icon-3
  Poniedziałek08:00 – 16:00
  Wtorek08:00 – 16:00
  Środa08:00 – 17:00
  Czwartek08:00 – 16:00
  Piątek08:00 – 15:00