Konferencje dla lekarzy i lekarzy dentystów

✔️28 maja 2022 r. Studenckie Onko-Forum 2022

🔴Szczegółowe informacje:
https://pib-nio.pl/conferences/pl/sof22

✔️27-29 września 2021 r. kurs European Trauma Course

🔴Szczegółowe informacje: http://csm.umw.edu.pl/2021/06/29/european-trauma-course-iv-3/

✔️5-7 listopada 2021 r. IV edycja „Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci”

Kurs jest finansowany w ramach projektu POWER i jest dla uczestników projektu bezpłatny.

🔴Szczegółowe informacje: http://csm.umw.edu.pl/2021/08/26/intensywny-praktyczny-kurs-chirurgii-endoskopowej-u-dzieci-iv/ 

🔵 Organizatorzy: Zakład Symulacji Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

✔️8 września 2021 r. konferencja pt. „Rzadkie – Wybrane aspekty opieki pacjentów wentylowanych mechanicznie -wyzwania dla Zespołów Respiratoroterapii Domowej”

🔴Formularz zgłoszenia: https://pce.com.pl/?page_id=421&event_id=356

🔵 Organizatorzy:

  • Wydział Nauk o Zdrowiu UMB
  • Stowarzyszenie „Pro Salute”
  • Polskie Centrum Edukacji
  • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB
    Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB
  • Zakład Podstawowej Opieki Medycznej UMB

✔️ 20 sierpnia 2021 r. konferencja  pt. „REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA JAKO FUNDAMENT W ZAKRESIE POMOCY POSZKODOWANYM PRZEZ COVID, SMOG I Z INNYCH POWODÓW UTRATY WYDOLNOŚCI ORGANIZMU”.

Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych corocznych konferencji pod hasłem Ogólnopolska Konferencja pn.: „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”. Jednakże ze względu na narastający problem epidemiologiczny dotyczący konieczności pomocy poszkodowanym przez COVID-19 w zakresie utraty wydolności płuc nastąpiła zmiana nazwy Konferencji.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym tj. stacjonarnie: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, budynek A, sala wykładowa (parter) oraz on-line.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszę o odpowiedź zwrotną wraz z podaniem danych: imię, nazwisko, stanowisko/ dział oraz nazwę jednostki w której Państwo pracują.

Danę proszę przesłać na adres : szbieg@wschp.pl

Zapraszamy również pozostałych Pracowników Państwa Jednostki do uczestnictwa w konferencji stacjonarnie lub on-line.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom za udział w Konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wystawiony po zakończeniu Konferencji. Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Organizator nagrywa przebieg Konferencji dla celów dokumentacji i sprawozdawczości. Udział w Konferencji równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia.

✔️ Konferencja pt. „Rola lekarza dentysty w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów głowy i szyi oraz stomatologicznej nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym”

część pierwsza: 09 października 2021 r. 

część druga: 16 października 2021 r.

🔵 Organizator:  Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

🔴 Formularz zgłoszeniowy

🔴 Program konferencji cz.1

🔴 Program konferencji cz.2

Celem konferencji jest zwiększenie czujności onkologicznej w zakresie nowotworów głowy i szyi lekarzy dentystów, przekazanie praktycznych informacji związanych z leczeniem w zakresie stomatologii zachowawczej i protetyki u pacjentów onkologicznych oraz dyskusja na temat efektywnej współpracy pomiędzy lekarzami onkologami a lekarzami dentystami.

Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

✔️ 25 września 2021 r.  I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Geriatrycznej pt. „Problemy współczesnej stomatologii geriatrycznej”

🔵 Organizator: Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy wraz z Warszawską Szkołą Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

🔴 Formularz zgłoszeniowy

🔴 Program konferencji

Komitet Naukowy:
• dr hab. Barbara Kochańska prof. GUMed
• prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek
• prof. dr hab. Renata Chałas
• prof. dr hab. Teresa Bachanek
• prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
• prof. dr hab. Mariusz Lipski

✔️ 25 sierpnia 2021 r. Szkolenie on-line „Refundacja leków”.

🔴Szczegółowe informacje

🔴 Formularz

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami medycyny opartej na dowodach (ang. evidence based medicine, EBM) oraz oceny technologii medycznych (ang. health technology assesment, HTA), a także ich rolą w systemie ochrony zdrowia.

Każdy uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony ze sposobami finansowania w Polsce leków oraz świadczeń gwarantowanych. Zapozna się z procesem refundacyjnym, oceną skuteczności oraz określaniem kosztów terapii. Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z rolą Agencji, ułatwienie wyszukiwania informacji dot. finansowanych technologii oraz ich skuteczności i bezpieczeństwa. Każdy uczestnik wyposażony zostanie w podstawową wiedzę z zakresu analiz klinicznych i ekonomicznych.

Szkolenie dedykowane jest: dla podmiotów tworzących system ochrony zdrowia w Polsce (Akademia HTA) – pracownicy podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownicy organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicieli organizacji pacjentów.

✔️ 23-25 września 2021 r. ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pt.”Nowości w leczeniu stomatologicznym”

🔴Miejsce szkolenia: Hotel Oficerski Yacht Club R.P. PACIFIC w Augustowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4 Augustów. 

🔵 Organizator: Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów

🔴 Program spotkania

🔴 Formularz zgłoszeniowy

✔️ 9-11 września 2021 r. konferencja medyczna „Skóra i kości”

🔴Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Hotelu Przystań w Olsztynie 

🔵 Organizatorzy:

  1. Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej,
  2. Klinika Reumatologii,
  3. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie.

✔️ 27-28 lipca 2021r. szkolenie on-line pt. „Programy polityki zdrowotnej”  

🔵 link do rejestracji : https://power.aotm.gov.pl/info.php

✔️27 listopada 2021 r. konferencja medyczna „Epidemie chorób zakaźnych oraz ich zwalczanie w lecznictwie europejskim: poglądy na etiologię oraz sposoby leczenia i profilaktyki”

🔴Miejsce szkolenia: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

🔵 Formularz zgłoszeniowy

🔵 Zaproszenie na konferencje

 

 

✔️ 22 czerwca 2021 r. szkolenie on-line dot. raportowania Zdarzeń Medycznych, procesu wymiany i udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)

🔴Program Szkolenia

🔵 Rejestracja na szkolenie 

✔️ 15 czerwca 2021 r. szkolenie on-line „Wytyczne kliniczne”

🔴 Program Szkolenia

🔵 Rejestracja na szkolenie 

 

✔️ 25-26 czerwca 2021 r.

🔴 XVI Podkarpacka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

🔵 Szczegółowy program

🔵 Karta uczestnictwa

🔴 Cykl szkoleń dla lekarzy POZ pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego – zasadność, metody, organizacja w Polsce. Warsztaty dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)”
✔️ terminy szkoleń: 15.06, 29.06, 20.07 o godz. 17.00

🔵 Szczegółowy program i możliwość zapisania się na cykl szkoleń: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/308-cykl-szkolen-1506-2906-2007-dla-lekarzy-poz-profilaktyka-raka-jelita-grubego-zasadnosc-metody-organizacja-w-polsce-warsztaty-dla-lekarzy-podstawowej-opieki-zdrowotnej-poz

✔️ 09 czerwca 2021 r. Ogólnopolska konferencja pt. „Pacjent i personel medyczny wobec praktycznych problemów prawnych”

🔵 Rejestracja: https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/582989579/register

🔴 Program konferencji

✔️ 11-12 czerwca 2021 r. XX Warmińsko-Mazurskie Spotkania Kardiologiczne

🔵 Szczegóły na stronie: www.wmsk.pl

🔴 Program konferencji