Komisja Stomatologiczna

Przewodnicząca: lek. dent. Katarzyna Żółkiewicz-Kabać

Do zadań Komisji Stomatologicznej należy:

  1. analiza aktualnych aktów prawnych dotyczących lekarzy dentystów;
  2. rozwiązywanie bieżących problemów dot. środowiska stomatologicznego;
  3. czynny udział w pracach Komisji Stomatologicznej NRL;
  4. współpraca z innymi komisjami problemowymi Okręgowej Rady Lekarskiej WMIL w Olsztynie (w tym Komisji Kształcenia)
  5. współpraca z towarzystwami naukowymi;
  6. wymiana doświadczeń z członkami komisji stomatologicznych pozostałych izb lekarskich;
  7. integracja środowiska poprzez organizację imprez, szkoleń itp.